De nascholing wordt programmatisch voorbereid door het bestuur van de PAOG. 
Het dagelijks Bestuur PAOG is voorwaardenscheppend voor de inhoud en organisatie van 
de nascholing, beheert  de financien en legt contacten met sponsoren.  De onderwerpen voor de nascholingsavonden worden jaarlijks geinventariseerd bij de verschillende JGZ-organisaties. 
In de jaarvergadering wordt het programma voor het komende academische jaar vastgesteld . 
Ieder lid van het bestuur verzorgt jaarlijks in roulatieschema en aan de hand van interesses  een nascholingsavond. Zij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de bijeenkomst. Zij benadert de sprekers en is tevens voorzitter.