De Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Jeugdgezondheidszorg  (PAOG-JGZ) te Maastricht is een organisatie die post academisch onderwijs verzorgt voor de volgende doelgroepen: artsen- en verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, huisartsen, kinderartsen, kinder-en jeugdpsychiaters, kinderpsychologen, en anderen met belangstelling voor de JGZ.

De partners van de Stichting PAOG-JGZ Maastricht zijn organisaties waarvoor de stichting scholingen organiseert en/of die mede een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de JGZ medewerkers. Deze organisaties zijn GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord en het Maastricht UMC+.

Tevens zien wij beroepsverenigingen (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland AJN) en organisaties of stichtingen die scholingen voor dezelfde doelgroep organiseren, als partners. (o.a. PAOG Amsterdam en NijmegenBoerhaave)

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg draagt mede bij aan de kwaliteitsverbetering van de JGZ in Limburg. De Academische Werkplaats Limburg is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van de 19 Zuid-Limburgse gemeenten, de Universiteit Maastricht (UM), het Maastricht UMC+) en de GGD Zuid-Limburg kennis en kunde delen om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. Van doorslaggevend belang daarbij is, dat de internationaal beschikbare kennis door deze samenwerking effectiever kunnen worden vertaald naar de Zuid-Limburgse praktijk. De Academische Werkplaats verbindt dus doelgericht ‘het lokale beleid’, ‘de wetenschap’ en ‘de regionale praktijk’. Aldus ontstaat synergie, hetgeen zowel de kwaliteit van de beleidsvorming, het wetenschappelijk onderzoek alsook de uitvoering ten goede komt.