Dagelijks bestuur*/ Bestuur

Het Dagelijks Bestuur: Huub Creemers, Don Houben, Inge Tissen en Eveline Humme.

GGD Zuid-Limburg


De heer drs. Huub Creemers
* ,Penningmeester
Postbus 2022
6160 HA  Geleen
tel. 046 – 850 54 19/ 06-542 27 010
fax 046 – 850 66 67
e-mail: huub.creemers@ggdzl.nl

Mw. drs. Saskia Wintraeken
Postbus 2022
6160 HA  Geleen
tel. 043 – 850 67 26/ 06-206 17 708.
e-mail: saskia.wintraeken@ggdzl.nl

Mw. drs. Lieke Amkreutz
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Tel. 06-21710344
e-mail: lieke.amkreutz@ggdzl.nl

Mw. drs. Julia Morales Belmar
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Tel. 06-14725612
E-mail: julia.morales@ggdzl.nl

GGD Limburg Noord

Mw. drs. Inge Tissen *, Voorzitter
Postbus 1150
5900 BD Venlo
tel. 088 – 119 1291
e-mail: i.tissen@vrln.nl

De heer drs. Don Houben* ,Secretaris

De heer drs. Maarten Remmers
Postbus 1150
5900 BD  Venlo
tel. 088 -1191292
e-mail: m.remmers@vrln.nl

Kindergeneeskunde Mumc+

Mw. dr. Birgit Levelink
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
e-mail: birgit.levelink@mumc.nl

Ereleden

Erelidmaatschap mw. Dr. Els Anten-Kools

Op 14 juni 2014 is ons Erelid  Els Anten-Kools op 70-jarige leeftijd overleden.bestuur2

Tijdens de jaarvergadering van 27 maart 2012 heeft Els Anten-Kools afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Maastricht Jeugdgezondheidszorg. Tijdens deze vergadering werd zij benoemd tot Erelid, op grond van haar vele verdiensten voor onze stichting.

De reden om haar te benoemen tot Erelid is, dat zij zich gedurende ruim15 jaar volledig heeft ingezet voor de kwaliteit van nascholing aan Jeugdartsen en Artsen Maatschappij en Gezondheid werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg. Zij stond mede aan de wieg van de PAOG. In 1999 nam zij het voorzitterschap ter hand, hetgeen zij continueerde nadat wij ,mede op initiatief van Els , gestart zijn als Stichting PAOG Maastricht. De PAOG is bij de artsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg niet meer weg te denken, getuige het zeer grote aantal artsen dat deze avonden bezoekt.  In 2004 promoveerde Els op het onderwerp:”Promotion and support of breastfeeding” . Daarna stimuleerde zij nog meer dan voorheen het wetenschappelijk onderzoek binnen de JGZ en de kwaliteit van de PAOG. Wij zullen haar deskundigheid en onvermoeibare inzet als kartrekker gaan missen maar wensen haar veel gezondheid en plezier in het post-PAOG tijdperk.


bestuur3De Stichting PAOG heeft nu twee ereleden

Op 24 mei 2012 werden de twee ereleden van onze Stichting in het zonnetje gezet met een etentje .

Nadat in 2009 Brigitte de Pree het erelidmaatschap werd toegekend, is tijdens de jaarvergadering op 27 maart 2012 het erelidmaatschap toegekend aan Els Anten.

Dit gebeurde op een heerlijke zomerse avond in de tuin van het Sittardse restaurant Silverster’s.
Leuke bijkomstigheid was, dat we in 2001 ook in dit restaurant, destijds nog onder een andere naam, de start van de Stichting PAOG vierden. Beide ereleden waren ook toen al van de partij als respectievelijk secretaris en voorzitter.

Erelidmaatschap mw. Drs. Brigitte de Pree

bestuur4

Tot onze grote vreugde is op 24 maart 2009 tijdens de Jaarvergadering van de Stichting Post Academisch Onderwijs Geneeskunde Maastricht Jeugdgezondheidszorg onze aftredend secretaris mw Brigitte de Pree benoemd tot Erelid op grond van haar vele verdiensten voor onze stichting.

De reden om haar te benoemen tot Erelid is dat zij zich gedurende ruim 13 jaar volledig heeft ingezet voor de kwaliteit van nascholing aan Jeugdartsen en Artsen Maatschappij en Gezondheid werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg. Zij stond mede aan de wieg van de PAOG . Zij heeft in de beginfase haar bijdrage geleverd in de groei, vorming en uitbouw in haar functie als coordinator. Vervolgens nam zij het voorzitterschap ter hand en later leverde zij als secretaris van de Stichting haar onnavolgbare bijdrage. Door haar inbreng is onze PAOG uitgegroeid tot een Stichting PAOG Maastricht Jeugdgezondheidszorg die bij de artsen werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg niet is meer weg te denken, getuige het zeer grote aantal artsen dat deze avonden bezoekt. Wij zullen haar deskundigheid en onvermoeibare inzet als kartrekker gaan missen maar wensen haar veel gezondheid en plezier in het post-PAOG tijdperk.