Aanvraag voor accreditatie loopt via Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) het accreditatiebureau van de KNMG. Op deze webpagina kun je accreditatie aanvragen van nascholing voor o.a. artsen maatschappij en gezondheid.  
Accreditatie wordt verleend door het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (AbSg) 
Voor het academisch jaar 2023-2024 is de accreditatie aangevraagd bij de AbSg.  
Voor de verwerking van de accreditatie is bij inschrijving vermelding van het BIG-inschrijfnummer( zie http://www.ribiz.nl) en geboortedatum noodzakelijk. Deze gegevens dient u bij aanmelding te vermelden.