De Stichting PAOG Maastricht is een zelfstandige organisatie. In 2001 opgericht om de kennis en kwaliteit van medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg te handhaven cq. te verhogen. In het bestuur van de Stichting zijn de afdelingen Jeugdgezondheidszorg van de GGD-en in Limburg vertegenwoordigd. Tevens heeft een kinderarts van de afdeling Sociale Pediatrie van het MUMC+ zitting in het bestuur. We proberen samen door een constant proces van evaluatie en bijstelling de kwaliteit van het aanbod hoog te houden.