Jaarlijks wordt een lijst van onderwerpen opgesteld geschikt voor nascholing JGZ voor het komend academisch jaar. De keuze wordt gemaakt aan de hand van relevantie en actualiteit voor de JGZ en in afstemming met de nascholingen elders. De deelnemers kunnen tevens hun voorkeuren aangeven.
U kunt uw voorkeur ook via de website opgeven.

De onderwerpen zijn toegespitst op de JGZ met aandacht voor casuïstiek. Er vinden drie voordrachten per avond plaats met aansluitend een paneldiscussie.
Er wordt naar gestreefd een (of meerdere) nascholingsbijeenkomsten samen met kindergeneeskunde te organiseren. Het onderwerp wordt in onderling overleg gekozen.

In de maand juli wordt het jaarprogramma naar belangstellenden verzonden  Geïnteresseerden die in de mailinglijst willen worden opgenomen, kunnen contact opnemen via het e-mailadres: info@paogmaastricht.nl.  Het programma van de desbetreffende bijeenkomst wordt twee weken voor aanvang verzonden aan diegene, die zich ingeschreven heeft.

Betaling van JGZ medewerkers van Thuiszorginstellingen en GGD-en in Limburg geschiedt collectief door de instellingen. Dit geldt voor artsen-jeugdgezondheidszorg en jeugdverpleegkundigen 0-18 jaar, managers en staf JGZ.
Overige belangstellenden betalen voor deelname. Zij ontvangen een factuur.
Na afloop van de nascholingsbijeenkomst worden de presentaties van de sprekers op de website geplaatst.

Locatie
De reguliere avond PAOG nascholing JGZ vindt plaats in de Akenzaal, Universiteit Maastricht Faculteit 111, Universiteitssingel (UNS) 40.
U kunt gratis parkeren in de parkeergarage onder het gebouw.

Sponsors
Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Nutricia, Mead Johnson en Nestlé.