Het organiseren van nascholingen JGZ met als doel:

 1. Het handhaven van bestaande kennis en het introduceren van nieuwe kennis bij de arts werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar;
 2. Integratie van nieuwe inzichten en actuele opvattingen in de aanwezige kennis met betrekking tot anamnese, onderzoek en verwijzingscriteria;
 3. Onderhouden en uitbouwen van intercollegiale contacten met de andere disciplines, werkzaam binnen de jeugd(gezondheids)zorg en kindergeneeskunde (JGZ-artsen 0-18 jaar, huisartsen, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, jeugdhulpverlening);
 4. Het bevorderen en bewaken van de continuïteit van zorg door:
  a. afstemming van zorg;
  b. uitwisselen van kennis en afstemming van standaarden en protocollen van genoemde
  discipline;
  c. ontwikkelen van verwijzingscriteria naar/met genoemde discipline
 5. Netwerkbuilding onder werkers binnen de (jeugd)gezondheidszorg;
 6. De PAOG-JGZ is een nascholing in het kader van de wet BIG voor herregistratie van arts Maatschappij en Gezondheid.