Artsen-jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, kinderartsen, kinder-en jeugdpsychiaters, kinderpsychologen, en anderen met belangstelling voor de JGZ 0-18 jaar.
Ook managers en staf JGZ en stafverpleegkundigen JGZ 0-4 jaar zijn welkom.