U kunt zich digitaal inschrijven voor de nascholingsavonden van de Stichting PAOG Jeugdgezondheidszorg via onderstaand inschrijfkaartje. U krijgt geen bevestiging van de inschrijving!! U ontvangt het definitieve programma 2 weken voor aanvang van de avond
Bij afmelding, uiterlijk 2 weken voor aanvang, vindt restitutie van de inschrijfkosten plaats (voor zover van toepassing), onder inhouding van 5 euro administratiekosten.

Programma 2022-2023

LOCATIE
Op 18-10-2022, 24-01-2023 en op 23-5-2023 kunt u de avond alleen persoonlijk bijwonen in de Universiteit Maastricht. De overige PAOG-JGZ avonden kunt u alleen digitaal volgen.

27 september 2022  Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
Deze avond staat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag centraal, wanneer spreek je hiervan en wat is een juiste aanpak? Tevens zal er ingegaan worden op de rol van de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke casuïstiek zij door de JGZ-professionals aangeleverd krijgen.

18 oktober 2022  Trauma en traumaverwerking
We gaan het deze avond hebben over trauma en traumaverwerking. Tijdens een PAOG-avond over early life stress hebben we veel gehoord over de invloed van ernstige gebeurtenissen in het jonge leven en welke invloed dit kan hebben op de ontwikkeling. Tijdens deze avond gaan we verder in op hoe je een trauma kunt verwerken en welke hulp je daarbij kunt inschakelen.
Maar we gaan ook kijken naar onszelf! Veroorzaken wij, als zorgmedewerkers, wel eens een trauma? En hoe kunnen we dan anders/beter doen?
Vanavond zal ook het NIK zich voorstellen. Welke mogelijkheden biedt dit netwerk integrale kindzorg?

22 november 2022  Gezonde voeding
De aandacht voor gezonde voeding en verantwoorde voeding is de laatste jaren enorm toegenomen. Het lijkt zelfs een beetje een hype. Ook voor kinderen circuleren in de media tal van voedingsadviezen. Zijn deze ‘hypes’ verantwoord en passen ze binnen een gezond voedingspatroon van een kind/jongere?
In de PAOG cyclus van vorig jaar besteedden we aandacht aan eetstoornissen, deze avond zullen we ook extra aandacht besteden aan (jonge)kinderen en jongeren die te weinig eten of selectief eten. Wanneer behoeft dit behandeling? Wat zijn opties en naar wie kun je verwijzen?

24 januari 2023  Nieuwe ontwikkelingen binnen de kliniek (samen met kindergeneeskunde)
Wat is er de laatste jaren voor klinisch nieuws vanuit de kindercardiologie, de kinderlongziekten en de zorg voor prematuren? En wat is de relevantie hiervan voor het werk van de jeugdarts?

28 maart 2023  Capita selecta
Jaarlijks reserveren we een avond waarop actuele onderwerpen de revue passeren.
We denken aan JGZ in omliggende landen en pubers  en drugs en alcoholgebruik, maar ook lopende onderzoeken door aiossen.

23 mei 2023  Jeugdgezondheidszorg en kinderneurologie
Indien een kind of jongere zich bij de jeugdarts presenteert met een mogelijk kinderneurologisch probleem is het van belang dat de jeugdarts zich oriënteert op de aard van een mogelijke onderliggende aandoening. Kinderen en jongeren zijn in ontwikkeling, en dus is er veel dynamiek in de presentatie van beelden, en ruimte voor interpretatie hiervan; wat is pluis/niet-pluis?
Ook het begeleiden van kinderen en jongeren met een kinderneurologisch beeld vraagt expertise van de jeugdarts, denk bijv. aan epilepsie en leerstoornissen.

27 juni 2023  Rol van JGZ bij overgewicht
Overgewicht is nog steeds een groeiend probleem  in onze maatschappij. We weten steeds meer over de oorzaken en nadelige effecten ervan.
In onze provincie is in 2022 het project KEI gezond van start gegaan. Tijdens deze avond gaan we horen wat de eerste resultaten zijn. En ook besteden we aandacht aan de JGZ in de rol van centrale zorgverlener. Hoe loopt dit in de praktijk? Wat gaat algoed en waar is nog verbetering nodig! . Daarnaast  zullen we tijdens deze avond aandacht besteden aan de laatste inzichten m.b.t. obesitas.

Inschrijfkosten
De inschrijfkosten voor de gehele cyclus 2022-2023 zijn € 270,-
De inschrijfkosten per avond zijn € 45,-
Aanmelding verplicht tot betaling. Na aanmelding ontvangt men een rekening.
Betaling van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en stafmedewerkers van de Limburgse GGD-JGZ 0-18 geschiedt collectief via de organisaties.

Schrijf u hier in

Inschrijven