U kunt zich digitaal inschrijven voor de nascholingsavonden van de Stichting PAOG Jeugdgezondheidszorg via onderstaand inschrijfkaartje. U krijgt geen bevestiging van de inschrijving!! U ontvangt het definitieve programma 2 weken voor aanvang van de avond
Bij afmelding, uiterlijk 2 weken voor aanvang, vindt restitutie van de inschrijfkosten plaats (voor zover van toepassing), onder inhouding van 5 euro administratiekosten.

Programma 2023-2024

LOCATIE
Op 24-10-2022, 23-01-2023 en op 28-5-2023 kunt u de avond alleen persoonlijk bijwonen in de Universiteit Maastricht. De overige PAOG-JGZ avonden kunt u alleen digitaal volgen.

26-09-2023 Digitaal: Vluchtelingen in de spreekkamer
Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat vluchtelingen kinderen problemen ervaren op diverse gebieden. Wat kan de JGZ bieden aan deze kinderen en hun ouders?
Tijdens deze avond zal er onder andere aandacht besteed worden aan de meest voorkomende problematiek en zal er specifiek ingegaan worden op de situatie van kinderen uit Oekraïne.

24-10-2023 Fysiek: Het zieke kind
Bij zuigelingen die op de leeftijd van 3 weken nog geel zijn, dient bloedonderzoek plaats te vinden. Waarom al zo jong en wat is de d.d. bij hyperbilirubinemie?
Ook bij kinderen en jeugdigen komt long-covid voor en leidt dat tot schoolverzuim. Wat weten we over long-covid en wat zijn de mogelijkheden tot participatie?
Daarna gaan we in op vlekjes, plekjes en jeukende huid bij kinderen.

28-11-2023 Digitaal: Kinderrechten en Juridische aspecten binnen de JGZ
De aandacht van de jeugdarts is gericht op het totale welbevinden van een kind. De jeugdarts legt verbindingen tussen de verschillende maatschappelijke domeinen, zoals ook wettelijke en juridische kaders rond jeugdigen. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft belangrijke uitgangspunten om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en zo optimaal mogelijk kunnen opgroeien en ontwikkelen.
Daarnaast groeit het aantal klachten en aan tuchtrechtelijke uitspraken wordt in de media aandacht besteed. Ook artsen in de jeugdgezondheidszorg worden in de uitoefening van hun beroep regelmatig geconfronteerd met juridische dilemma’s. 

23-01-2024 Fysiek: Wie, wat, waarheen? Ontwikkelingsstoornissen anno 2024 (Samen met Kindergeneeskunde)
Eén van de groepen kinderen die we veel gezamenlijk zien binnen de jeugdgezondheidszorg en kindergeneeskunde is de groep kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Er wordt meer en meer bekend over oorzaken hier van. Maar die kennis maakt het soms ook complexer. Welke kinderen moeten verwezen worden? Naar wie, hoe snel? Wat als verworven en genetische oorzaken verworven zijn? En wat doet al deze kennis met ons maatschappelijk denken over een beperking en onze eigen visie op gezondheid en ons vak. Vanavond gaat we wat meer in op nieuwe ontwikkelingen (zoals de genoom-eerst poli), op diagnostiek bij specifieke problematiek en op mengbeelden van verworden en genetische oorzaken.

26-03-2024 Digitaal: Gevolgen beeldschermgebruik
 Er is steeds meer bekend over beeldschermgebruik bij kinderen.  We zien dat steeds meer kinderen en jongeren eerder en meer achter het beeldscherm zitten. Welke invloed heeft dit op kinderen en jongeren? Zowel fysiek ( denk aan visus, houding, bewegingsapparaat) als sociaal emotioneel. Heeft het naast nadelen ook voordelen? Hoe kun je er als professional of ouder goed advies over geven? Misschien krijgen we tijdens deze digitale avond zelfs  nog tips voor ons eigen beeldschermgebruik!

28-05-2024 Fysiek: Capita Selecta
Jaarlijks reserveren we een avond waarop actuele onderwerpen de revue passeren. Op deze avond komen onderwerpen/onderzoeken/thema’s aan bod, die op dat moment in de belangstelling staan.

25-06-2024 Digitaal: Kinder- en jeugdorthopedie
Tijdens deze avond gaan we het hebben over orthopedie bij kinderen en jeugdigen, onder andere scoliose bij adolescenten en zuigelingenscoliose. Is scoliose screening bij adolescenten zinvol en wie moet er dan gescreend worden?
Ook zoomen we in op problemen en stand afwijkingen van de knie en de voet bij kinderen en jeugdigen.

Inschrijfkosten
De inschrijfkosten voor de gehele cyclus 2023-2024 zijn € 270,-
De inschrijfkosten per avond zijn € 45,-
Aanmelding verplicht tot betaling. Na aanmelding ontvangt men een rekening.
Betaling van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en stafmedewerkers van de Limburgse GGD-JGZ 0-18 geschiedt collectief via de organisaties.

Schrijf u hier in

Inschrijven