In Memoriam Dr. Els Anten-Kools

By 28 juni 2014 Nieuws No Comments

Geachte collega’s,

Op 14 juni  2014 is ons Erelid  Els Anten-Kools op 70-jarige leeftijd overleden.

In januari 1996 stond zij mede aan de wieg van de PAOG  Jeugdgezondheidszorg tezamen met de hoofden JGZ Limburg. In 1999 nam zij de voorzittershamer over.  Onder haar voorzitterschap zijn wij in 2001 als de huidige Stichting PAOG  Maastricht opgericht was zij onze  eerste voorzitter.  Els stuurde de PAOG, streng doch rechtvaardig en met de puntjes op de i, gedurende 11 jaar tot wat wij nu zijn. Wetenschappelijk onderzoek was voor haar een onlosmakelijk onderdeel van  de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. In 2004 promoveerde ze zelf tot doctor op haar proefschrift met als titel “Promotion and support of breastfeeding”. Dit proefschrift bracht het geven van borstvoeding in Nederland sterk onder de aandacht en stimuleerde het voedingscentrum om haar gegevens te gebruiken ter bevordering van de gezondheidszorg voor moeder en kind. Bij haar vertrek als stafarts van Meander werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  In 2012  koos zij heel weloverwogen om terug te treden en het voorzitterschap van de PAOG over te dragen. Voor de vele jaren van bewezen diensten is zij bij haar afscheid in maart 2012 als Erelid benoemd.  Ondanks haar ziekte bleef zij betrokken en kwam zij nog naar de PAOG avonden als zij niet met Bert in hun geliefde Frankrijk waren.

Els, heel hartelijk bedankt

Stichting PAOG Jeugdgezondheidszorg Maastricht

Ik wil vragen om enkele momenten stilte ter nagedachtenis aan Els Anten-Kools