Jaarprogramma 2018-2019 deze week in de brievenbus.

By 23 juli 2018 Nieuws No Comments

25 september 2018 Vaccinaties
De introductie van het Men ACWY vaccin dit jaar wordt toegelicht. Ook wordt ingegaan op de recente adviezen van de gezondheidsraad om K-vaccinatie aan te bieden aan zwangeren en aan professionals die werken met jonge zuigelingen. En is vaccinatie van jongens tegen HPV zinvol? Hoe verloopt de immuunrespons bij vaccinatie eigenlijk; is toediening transdermaal of via voeding een optie?

30 oktober 2018 Capita selecta
De inzichten over de rol die hoog allergene voeding en de huid spelen bij allergie zijn veranderd. Er zal worden ingegaan op de achtergrond van allergie en de afstemming van beleid en samenwerking naar aanleiding van het standpunt van de NVK worden besproken. Vervolgens wordt de rol die de huid hierbij speelt nader bekeken, waarbij ook wordt ingegaan op de behandeling van eczeem. Als laatste volgt een presentatie over huiduitslag bij (infectie-)ziekten.

27 november 2018 Asielzoekers en statushouders
Op het moment dat asielzoekerskinderen een status krijgen en in de gemeente gaan wonen is de reguliere jeugdgezondheidszorg verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan deze kinderen. Deze kinderen behoeven vaak extra aandacht o.a. door hun vluchtverleden en daarom is het belangrijk deze kinderen snel en goed in beeld te hebben. Ter ondersteuning voor JGZ-professionals is daarom een handreiking geschreven. Deze zal worden toegelicht. Verder zal er aandacht besteed worden aan een aantal cultuurspecifieke aspecten die relevant zijn voor goede zorg aan deze gezinnen.

22 januari 2019 Kinderneurologie en erfelijke en aangeboren afwijkingen
Tijdens deze avond wordt uw kennis op het gebied van de kinderneurologie opgefrist. Een aantal onderwerpen op het gebied van kinderneurologie zullen worden besproken, waarbij u leert hoe u pluis en niet pluis onderscheidt en hoe te differentiëren tussen een perifeer of centraal probleem. Daarnaast komt de relatie tussen huidafwijkingen en neurologische problemen aan bod. Als laatste willen we u informeren over de laatste stand van zaken rondom de diagnostiek van erfelijke en aangeboren afwijkingen. Er gebeurt veel!

26 maart 2019 E-health in de Jeugdgezondheidszorg
ICT heeft al een stevige plaats binnen de JGZ, denk aan het Digitaal Dossier JGZ, Jeugd in Beeld en het digitaal delen van gegevens. Het gebruik van nieuwe technologieën in preventie en de zorg is niet meer weg te denken. ICT kan ook worden gebruikt om de gezondheid te monitoren of als onderdeel van zorgverlening. E-health kan telefonisch, via chat, apps, email, screen-to-screen of face-to-face begeleid worden door een professional. Op deze avond zullen we nader ingaan op toepassingen en mogelijkheden van E-health binnen de JGZ.

21 mei 2019 Mensen met een licht verstandelijke beperking
Binnen de JGZ voor ouders of jeugdigen met een LVB kunnen een aantal specifieke aspecten aan de orde zijn. Welke psychiatrische problemen kunnen spelen bij deze mensen? De ethische vraag: hoe gaan we om met hun autonomie en hoe verhoudt zich dat tot eventuele dwang en drang? Ook seksualiteit en seksuele voorlichting bij licht verstandelijk beperkten komen aan de orde.

25 juni 2019 Jeugdgezondheidszorg: transformatie en privacy
Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht en is het aangepast Besluit Publieke Gezondheid ingegaan. Tevens hebben we per 2018 rekening te houden met nieuwe wetgeving rond digitale gegevensverwerking (AVG). Deze avond staat in het teken van vormgeven van samenwerking voor kinderen binnen het sociaal-medisch domein; wat betekent nieuwe wetgeving voor de positie van jeugdgezondheidszorg en hoe beïnvloedt het onze werkwijze?