Jaarprogramma 2019-2020 verstuurd! U kunt zich weer inschrijven.

By 12 augustus 2019 Nieuws No Comments

24 september 2019 Generation R
Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom het ene kind zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Zo ontstaat inzicht in de ontwikkeling en de groei van kinderen, het ontstaan van ziekten, gedragsproblemen en nog veel meer. Generation R levert zo een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en de zorg voor alle kinderen en hun ouders in Nederland. Resultaten vonden o.a. hun neerslag in het actieprogramma “Kansrijke start” over het belang van de eerste 1.000 dagen van minister de Jong.
In de zomer van 2017 startte een nieuw onderzoek: Generation R Next, met ouders die een zwangerschapswens hebben.

29 oktober 2019 Erfelijke aangeboren aandoeningen
Het kader waarbinnen erfelijke aangeboren aandoeningen voorkomen zal worden toegelicht waarbij vooraf de nascholing zeldzame ziekten ter attentie. Aan de hand van casuïstiek worden in de praktijk voorkomende situaties nader bekeken. De rol van de jeugdarts met zijn verschillende facetten komt hierbij uitvoerig aan bod. Daarnaast worden handvatten voor de praktijk besproken specifiek vanuit de kindergeneeskunde, met aandacht voor regionale samenwerking.

26 november 2019 Nieuwe richtlijn visus en beeldschermgebruik
Deze avond zal in het teken staan van de visus.
De nieuwe NCJ-richtlijn wordt besproken en we zullen kijken naar de nieuwe onderzoeken en inzichten in de oogheelkunde ten aanzien van visus.
Ook zullen we kijken naar de relatie tussen beeldschermgebruik en slechtere ogen…. is er een relatie? Zo ja, wat is het effect? Dit doen we aan de hand van het standpunt beeldschermgebruik.

21 januari 2020 Van failure to thrive tot obesitas ( samen met kindergeneeskunde)
De JGZ heeft een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van groeiproblemen bij kinderen. Zowel afwijkingen in de toename van het gewicht als afwijkingen in de lengtegroei zijn regelmatig reden om te verwijzen naar de kinderarts. Deze avond gaan wij verder in op de verschillende signalen, oorzaken, diagnostiek en behandelmogelijkheden van deze problemen. Daarnaast zal de afstemming tussen kinderarts en jeugdarts aan bod komen.

24 maart 2020 Taalontwikkeling en (laag)geletterdheid
Taal en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. De gezondheidssituatie van geletterde mensen is in veel opzichten beter dan die van mensen die moeite hebben met taal, lezen en schrijven. De Jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol bij zowel het signaleren van laaggeletterdheid bij ouders, als bij het monitoren van de taalontwikkeling van kinderen en jeugdigen, het voorlichting geven over de normale taalontwikkeling en het adviseren over het stimuleren van de taalontwikkeling. Signalen van een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis worden door JGZ-professionals begeleid.

19 mei 2020 Mensen met een licht verstandelijke beperking
Binnen de JGZ voor ouders of jeugdigen met een LVB kunnen een aantal specifieke aspecten aan de orde zijn. Welke psychiatrische problemen kunnen spelen bij deze mensen? De ethische vraag: hoe gaan we om met hun autonomie en hoe verhoudt zich dat tot eventuele dwang en drang? Ook seksualiteit en seksuele voorlichting bij licht verstandelijk beperkten komen aan de orde.

23 juni 2020
Deze avond zullen enkele onderwerpen / onderzoeken / thema’s aan bod komen, die op dat moment in de belangstelling staan.