15-09-09 Recente ontwikkelingen binnen de kinderpsychiatrie

We worden binnen de jeugdgezondheidszorg steeds meer geconfronteerd met kinderen die een diagnose binnen het autismespectrum hebben. Welke rol is er voor de jeugdarts bij de signalering van deze problematiek?  Welke taak kan de jeugdarts hebben bij het begeleiden van ouders, kind en school? Onze eerste spreekster zal ingaan op de signalering van A.S.S.
Volgens de Gezondheidsraad komt in Nederland ADHD voor in 2 tot 4% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. Gemiddeld worden er percentages genoemd van 3 tot 10%. Dit is afhankelijk van verschillen in diagnostiek, regio etc.
De tweede spreekster zal ingaan op de laatste ontwikkelingen omtrent diagnostiek en behandeling van ADHD.
Wat is de oorzaak van autismespectrumstoornis? En als de diagnose is gesteld, welke behandeling volgt dan?  De derde spreker zal ons inzicht geven in zorgprogrammering en protocollair werken binnen Mondriaan.

Sprekers
Mw. drs. G.H.H. van de Loo-Neus, kinder- en jeugdpsychiater, Karakter Universitair Centrum Nijmegen.
Mw. dr. S. Tremmery, kinder-en jeugdpsychiater, P.C. Caritas, Melle, België.
Hr. dr. H. Bogte, kinder-en jeugdpsychiater, opleider kinder-en jeugdpsychiatrie, Mondriaan kinderen en jeugdigen.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,

Mw. drs. M. van der Voort- van Soest, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts GGD Zuid Limburg.
Mw. drs. S. Wintraeken, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts GGD Zuid Limburg, avondvoorzitter.

Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/ thee
Registratie

19.30-19.35 uur
Opening door de voorzitter

19.35-20.15 uur
A.S.S. , ken het en je herkent het.
Mw. drs. G.H.H. van de Loo-Neus
Download de presentatie

20.15-21.00 uur
A.D.H.D.: Laatste stand van zaken.
Mw. dr. S. Tremmery
Download de presentatie

21.00-21.45 uur
Oorzaak en behandeling van autismespectrumstoornissen.
Hr. dr. H. Bogte
Download de presentatie

21.45-22.00 uur
Paneldiscussie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje