17-04-09 De prematuur

De gezamenlijke nascholingsmiddag van JGZ en
Kindergeneeskunde MUMC+ heeft als onderwerp de bedreigde
ontwikkeling van ex-premature kinderen.
Verschillende problemen vanuit dit thema zullen besproken
worden. We starten met twee follow-up projecten, enerzijds van de
kleine premature kinderen en dysmature kinderen, en anderzijds
van de latere prematuren.
Beide projecten zijn groots opgezet en we zijn benieuwd de
resultaten ervan te vernemen.
De drie andere thema’s belichten specifieke problemen van expremature
kinderen met name de neurologische problemen, de
post discharge voeding en de vraag of probiotica zinvol zijn en ook
hoe om te gaan met neonatale gehoorscreening.
Deze drie thema’s zijn eveneens van uitermate groot belang voor
een goede multidisciplinaire zorg van de ex-premature kinderen in
de samenwerking tussen JGZ en kinderartsen.

Sprekers:
Hr. dr. M. Finken, AIOS kindergeneeskunde – arts klinische epidemiologie, LUMC
Mw. drs. J.M. Kerstjens, kinderarts-neonatoloog, UMC Groningen
Mw. drs. S. Klinkenberg, kinderneuroloog, MUMC+
Hr. drs. R.M.J. Moonen, kinderarts-neonatoloog, Atrium MC Parkstad
Mw. drs. J.H. Hof, KNO-arts, MUMC+

Mede namens stichting PAOG-JGZ Maastricht en vakgroep kindergeneeskunde MUMC+  nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze middag.
Mw. drs. H. de Langen, stafarts JGZ, GroenekruisDomicura
Mw. drs. M. Jaminon, stafarts JGZ, Orbis Thuis
Hr. dr. D. Gavilanes, kinderarts-neonatoloog MUMC+
Hr. Prof.dr..L.J.I. Zimmermann, vakgroep kindergeneeskunde, MUMC+, middagvoorzitter

Programma
13.00-13.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en broodjes
Registratie

13.30-13.35 uur
Opening en inleiding
Hr. Prof. dr. L.J. I. Zimmermann,
voorzitter vakgroep kindergeneeskunde, MUMC+

13.35-14.20 uur:
Het Project On-Preterm and Small-for-gestational-age
(POPS 19) onderzoek
Hr. dr. M. Finken, AIOS kindergeneeskunde – arts klinische epidemiologie, LUMC
Download de presentatie

14.20-15.05 uur:
Eerste resultaten Pinkeltje onderzoek naar groei en ontwikkeling
van late prematuren, en bruikbaarheid van Ages and Stages
Questionnaire (ASQ) als ontwikkelingsscreener”
Mw. drs. J.M. Kerstjens, kinderarts-neonatoloog, UMC Groningen

15.05 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 16.00 uur
Neurologische problemen bij ex-premature kinderen
Mw. drs. S. Klinkenberg, kinderneurloog, MUMC+
Download de presentatie

16.00-16.30 uur
Postdischarge voedingen en probiotica bij prematuren na ontslag
uit het ziekenhuis: zinvol of niet?
Hr. drs. R.M.J. Moonen, kinderarts-neonatoloog, Atrium MC Parkstad
Download de presentatie

16.30-17.00 uur
Neonatale gehoorscreening bij prematuren en het multidisciplinaire
team
Mw. drs. J. H. Hof, KNO-arts, MUMC+
Download de presentatie

17.00 uur
Afsluiting met koffie en/of drankje