18-06-2013 Huidafwijkingen en haemangiomen

Huidafwijkingen komen vaak voor, ook bij kinderen. Huidafwijkingen staan zelfs boven aan de ranglijst van meest voorkomende nieuwe diagnosen bij kinderen met een eenjaarsincidentie van 287 per 1000 kinderen. Gezien de grote impact van het hebben  van een huidafwijking voor kinderen en ouders zijn preventie, signalering, diagnose, behandeling, tijdige verwijzing en uniforme voorlichting en advisering van groot belang.
Opsporing en signalering van huidafwijkingen vindt o.a. door artsen Jeugdgezondheidszorg plaats.
Veel huidafwijkingen komen niet in aanmerking voor actieve opsporing en/of verwijzing, maar worden bij algemene inspectie gezien of ouders/jeugdigen hebben hier vragen over. Deze afwijkingen zijn veelal vrij onschuldig en zelflimiterend van aard.
Er zijn echter huidafwijkingen die in aanmerking komen voor een meer actieve opsporing en verwijzing vanwege een eventuele onderliggende aandoening. Vroegsignalering kan een ernstigere afwijking of ernstiger lijden voorkomen.

Drie onderwerpen zullen tijdens deze avond de revue passeren.
De eerste spreker zal ingaan op huidinfecties en huidtumoren.
Tijdens de tweede voordracht komen congeniale haemangiomen en vaatmalformaties  aan de orde.
De derde spreker zal ingaan op erfelijke huidziekten die worden veroorzaakt door fouten in ons genetisch materiaal.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Mariëlle Jaminon, jeugdarts KNMG, stafarts Orbis JGZ.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. M. de Graafstaflid afdeling dermatologie, UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis.
Mw. dr. C. van der Vleutendermatoloog, voorzitter Hecovan werkgroep, UMC Sint Radboud
Hr. prof. Dr. M.A.M. van Steenselstaflid afdeling dermatologie, MUMC+

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:25Huidinfecties en huidtumoren
Mw. drs. M. de Graaf
20:2521:10Congenitale haemangiomen
Mw. dr. C. van der Vleuten
Downloaden
21:1022:10Erfelijke huidziekten
Hr. prof. Dr. M.A.M. van Steensel
22:10Afsluiting met een drankje