18-10-2011 Risicogedrag bij jongeren en mogelijke interventies

In het recent verschenen proefschrift van Dr. Tony van Rooij laat hij zien dat 12.000 jongeren tussen de 13 en 16 jaar game-verslaafd zijn.
Verder toont hij aan dat excessief gamen vaak samengaat met depressieve gevoelens, gevoelens van eenzaamheid, sociale angst en negatief zelfbeeld. De onderzoeker roept dan ook verschillende partijen op om game-verslaving te voorkomen. Hierbij noemt hij niet alleen de ouders, maar ook de game-industrie, scholen en politiek. Dr. Tony van Rooij zal als eerste spreker hierover meer vertellen.

Het gebruik onder jongeren van middelen als cannabis, XTC, GHB en cocaïne leidt nogal eens tot zorgwekkende berichtgeving in de media. Al die zorgen lijken echter de jongeren zelf weinig te deren. De moraal is dat gecontroleerd gebruiken moet kunnen, dat het erbij hoort, dat iedereen het zelf moet weten. Toch bestaat er geen twijfel over dat het gebruiken schadelijke gevolgen kan hebben en bij een deel van de gebruikers tot misbruik en verslaving leidt. De tweede spreker zal kennis en ervaring uitwisselen over het signaleren van risicovol middelengebruik bij jongeren, het bespreekbaar maken ervan en het motiveren tot gedragsverandering. Hierbij wordt ook het aanbod van Mondriaan op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling gepresenteerd.

Hoe vaak komt onbedoelde zwangerschap voor bij jongeren, welke leeftijden? Hoe vaak kiezen jongeren/tieners voor abortus en hoe vaak voor het kindje? Wat zijn hun achtergronden?
Allemaal vragen die de derde spreekster zal beantwoorden. Tevens wordt er aandacht besteed aan de bejegening van deze jonge moeders, die immers op het snijvlak van puber enerzijds en verantwoordelijkheid voor hun kind anderzijds zitten.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mirjam van der Voort-van Soest, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg

Sprekers

Naam Functie
Dr. Tony van Rooijonderzoeker, IVO Addiction Research Institute, Rotterdam
Dr. Ivo Aben, psychiaterpsychiater, divisie Kinderen en Jeugd, Mondriaan Heerlen
Simone Hoogeveenmaatschappelijk werker, Fiom-bureau Maastricht

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:30Online-videogameverslaving, verkenning van een nieuw probleem
Dr. Tony van Rooij
Downloaden
20:3021:15Youth and use, chilling or killing?
Over problematisch middelengebruik bij jongeren
Dr. Ivo Aben
Downloaden
21:1522:00Onbedoelde zwangerschap bij jongeren/tieners
Simone Hoogeveen
Downloaden
22:00Afsluiting met een drankje