18-10-2022 Trauma en traumaverwerking

In het vorig jaar hebben we een mooie PAOG avond gehad over Early life stress.
Tijdens deze avond gaan we ons verder laten scholen over trauma.

Allereerst krijgen we kort een uitleg over hoe een trauma kan ontstaan, en wat de gevol-gen daarvan kunnen zijn. Daarbij nemen we ook onze eigen werkzaamheden onder de loep. Zorgt onze goede bedoelde hulpverlening soms ook voor trauma/s bij de kinderen? En zo ja, hoe kunnen we dit voorkomen?
Er is ook tijd om hierover samen in discussie te gaan.

Er zijn initiatieven om ervoor te zorgen dat er meteen na het ontstaan van een trauma acute opvang komt. Waarom is dit nodig? En hoe gaan we dit regelen? We horen de laatste stand van zaken.

Ook in onze eigen kring kunnen we trauma meemaken en wat kunnen we dan het beste voor anderen doen? We leren het belang van peer-support en wat we daarin zelf kunnen doen.

Als laatste zal het NIK zich voorstellen, netwerk integrale kindzorg. Wat kan het NIK voor de gezinnen en ouders betekenen? Wanneer kun je ze bellen? En vooral hoe gaan we samenwerken om samen de beste zorg te kunnen bieden.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.10 – 20.30 uur
Trauma, zijn we er soms zelf de oorzaak van?
Piet Leroy
Download de presentatie

20.30 – 20.50 uur
Pauze

20.50 – 21.20 uur
Acute opvang na trauma
Guy van Rijswijk

21.20 – 21.50 uur
Belang van peer support na trauma
Charlotte Nillesen
Download de presentatie

21.50 – 22:10 uur
NIK, wat kunnen we samen?
Romy van den Booren
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mevr. drs. Inge Tissen, jeugdarts, arts M&G, strategisch adviseur publieke gezondheid, GGD Limburg Noord.
Mevr. drs. Julia Morales Belmar, aios 1e fase jeugdarts, GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. P. LeroyKinderarts-kinderintensivist MUMC+
Hr. G. van RijswijkPsycholoog, directeur Zorg bij Contextueel Expertise Centrum Limburg
Mw. C. NillesenCoördinator / trainer Peer Support MUMC+
Mw. R. van den BoorenCoördinator Netwerk Integrale Kindzorg Limburg & Zuidoost-Brabant