19-06-2012 Kindercardiologie

Aangeboren hartafwijkingen komen relatief vaak voor. De incidentie is 6-8 per duizend levendgeborenen. Jaarlijks worden in Nederland 1200-1600 kinderen geboren met een
aangeboren hartafwijking.
Tijdens deze PAOG avond gaan we in op drie thema’s:

Aangeboren hartafwijkingen
Behandeld zullen o.a. worden de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen,
de interpretatie van hartgeruisen diagnostische mogelijkheden en verwijscriteria.

Kinderhartchirurgie
De toepassingen en mogelijkheden van kinderhartchirurgische ingrepen bij aangeboren hartafwijkingen.

Screening van aangeboren hartafwijkingen door de Jeugdgezondheidszorg.
De JGZ-standaard “Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen 0-19 jaar” (2005) is recent geëvalueerd. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mariëlle Jaminon, jeugdarts KNMG, stafarts Orbis JGZ.

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. T.Delhaaskindercardioloog; hoogleraar Biomedische Technologie – Afdelingen Biomedische Technologie en Kindergeneeskunde, Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Hr. prof. dr. F. Regaadjunct kliniekhoofd Cardiale heelkunde, Universitair Ziekenhuis Leuven
Mw. dr. M. Kamphuissenior onderzoeker TNO Kwaliteit van Leven, jeugdarts KNMG JGZ Zuid-Holland West

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:25Aangeboren hartafwijkingen
Hr. prof. dr. T. Delhaas
20:2521:10Kinderhartchirurgie
Hr. prof. dr. F. Rega
21:1022:00Screening aangeboren hartafwijkingen door JGZ
Mw. dr. M. Kamphuis
Downloaden
22:00