20-10-2015 Capita Selecta

Op deze avond komen drie actuele onderwerpen aan bod.
Obesitas op kinderleeftijd is tegenwoordig een van de grootste problemen in de gezondheidszorg en zal dit ook in de toekomst blijven. Het is daarom belangrijk om obesitas op jonge leeftijd te voorkomen, bij voorkeur op het moment dat een kind nog een gezond gewicht heeft. Veel preventieprogramma’s gericht op obesitas op kinderleeftijd zijn wereldwijd beschikbaar, de meeste hiervan worden echter pas toegepast op het moment dat een kind al overgewicht ontwikkeld heeft. Het promotie onderzoek zal worden toegelicht dat leidde tot het proefschrift “Prevention of obesity in childhood”. Het ontwikkelde predictiemodel gebaseerd op deze data wordt gepresenteerd.

Vanaf 1-1-2015 is jeugdwet van toepassing en is Veilig Thuis gestart. Hoe is het geregeld in Limburg en hoe is de relatie met het lokale veld. We kijken terug op de ervaringen tot nu toe.

De huid is het grootste orgaan van ons lichaam .De huid biedt bescherming, bezit tastgevoel en maakt ons herkenbaar voor anderen. De derde spreker zal de meest voorkomende huidaandoeningen bij kinderen bespreken. Hij zal ingaan op de bijdrage van de JGZ in de zorg voor kinderen met huidaandoeningen.

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 20.25 uur
Preventie van overgewicht op de kinderleeftijd
Mw. dr. M.A.B Ernst

20.25 – 21:20 uur
Op weg naar een duurzaam veilig thuis
Hr. R.P.J. Bergs
Download de presentatie

21.20 – 22:10 uur
Huidafwijkingen op de kinderleeftijd
Hr . drs I. F. Nagtzaam
Download de presentatie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. M.A.B. ErnstAIOS Dermatologie MUMC , voorheen jeugdarts/promovenda
Hr. R.P.J BergsTeamleider Veilig Thuis Zuid Limburg/Noord en Midden Limburg
Hr. drs. I.F. NagtzaamDermatoloog Maastricht UMC