21-01-2020 Groeiproblemen (i.s.m. Kindergeneeskunde)

Groei is het belangrijkste verschijnsel dat kinderen onderscheidt van volwassenen (Oostdijk en Wit, 2013).

Voor de jeugdgezondheidszorg is het monitoren van groei en het vroegtijdig signaleren van afwijkingen hierin, vanaf de geboorte tot en met de puberteit een belangrijke taak.
Een afwijking in de groei is een veel voorkomende reden om naar de kinderarts te verwijzen.
Ook binnen de kindergeneeskunde speelt groei een centrale rol, het is een belangrijke parameter voor ziekte en gezondheid. Afstemming tussen kindergeneeskunde en de jeugdgezondheidszorg is dan ook essentieel voor de continuïteit van zorg voor kind en ouder.
Allereerst gaan we in op het bekende ‘failure to thrive’. Wat wordt daar precies mee bedoeld en welke aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat een jong kind niet goed gedijt? Binnen de brede waaier van mogelijke verklaringen is het handig om dan gestructureerd op zoek te gaan.
Soms is er echter sprake van een groei afbuiging en ligt de verklaring ergens in de genetische (primaire groeistoornis) of endocriene regulatie (secundaire groeistoornis) van groei. Tot slot vormt de puberteit een heel bijzondere groeifase op zichzelf met een relatief grote spreiding van wat normaal kan zijn.
Daardoor is het verre van evident om normaal en abnormaal van elkaar te onderscheiden.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de in 2019 uitgekomen JGZ richtlijn lengtegroei en zullen samenwerking en afstemming tussen kinderarts en jeugdarts aan bod komen.

Mede namens de vakgroep Kindergeneeskunde van het MUMC+ en de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Dhr. dr. Piet Leroy, Kinderarts -intensivist, MUMC+
Mw. drs. Saskia Wintraeken, arts M&G, GGD Zuid Limburg.

Programma
19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.05 uur
Failure to thrive
Freddy Kokke
Download de presentatie

20.05 – 21.00 uur
Klein, maar toch niet zo fijn
Nina Schott
Download de presentatie

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 22.10 uur
Endocriene hordes in de puberteitsontwikkeling
Saartje Straetemans
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Dhr .dr. Freddy KokkeKinderarts-MDL, MUMC+
Mw. dr. Nina SchottKinderarts-endocrinoloog, Zuyderland MC.
Mw. drs. Saartje StraetemansKinderarts-endocrinoloog MUMC+