22-01-08 Alcohol en JGZ

Het foetaal alcoholsyndroom (FAS) is een spectrum van afwijkingen bij de foetus door alcoholmisbruik van de moeder. De prevalentie in de VS is 1-2 per 1000 levendgeborenen. Voor Nederland zijn geen exacte gegevens bekend 
Alcohol en jongeren is een steeds groter wordend probleem. 
In het artikel “Steeds jonger, steeds meer” berichtte de Volkskrant 8 december j.l. dat “jongeren gemiddeld op hun twaalfde beginnen met drinken”. 
Sinds 1 januari 2007 zijn 240 minderjarige jongeren met alcoholvergiftiging in een ziekenhuis opgenomen. De verwachting is dat dit jaar totaal 300 jongeren in het ziekenhuis terecht zullen komen vanwege een alcoholvergiftiging. 
Echter, meer dan de helft van de ouders keurt het gedrag van hun kind goed of zegt er niets over. 
In Nederland worden, naar aanleiding van de toename van incidenten bij jongeren, alcoholpoli’s opgericht. Ook regionaal zijn er dergelijke initiatieven 
Tijdens deze PAOG bijeenkomst worden de volgende aspecten van alcoholmisbruik toegelicht: alcoholmisbruik en zwangerschap, de (acute) medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren, het oprichten van de alcoholpoli voor jongeren en de preventie van alcoholmisbruik bij jongeren. 

Mede namens de stichting PAOG-JGZ  nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond.
Mw. drs  M.. Jaminon, stafarts JGZ,  Orbis Thuis , avondvoorzitter

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. D. Marcus –Soekarmansklinisch geneticus, Azm, Maastricht
Hr. dr. J. BusariAtrium Medisch Centrum, Heerlen
Hr. drs. R. H.T. Ashrufverslavingsarts, Parnassia verslavingszorg, De Haaglanden, Zoetermeer

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:10Foetaal Alcohol Syndroom
Mw. dr. D. Marcus-Soekarmans
Downloaden
20:1020:50Medische gevolgen van alcoholmisbruik bij jongeren
Hr. dr. J. Busari
Downloaden
20:5021:30Preventie van alcoholmisbruik bij jongeren
Hr. drs. R. Ashruf
Downloaden
21:3022:00Paneldiscussie
Afsluiting met een drankje