22-01-2013 Overgewicht

Overgewicht is thans één van de belangrijkste “Public Health” problemen. Uit de Vijfde Landelijke Groeistudie (2010) blijkt, dat de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen blijft stijgen. Gezien de gevolgen daarvan voor individu en maatschappij is het van belang overgewicht te voorkómen of in een vroegtijdig stadium te signaleren en behandelen. Daarvoor zijn wetenschappelijk onderzoek, landelijke richtlijnen, competente professionals, preventieprogramma’s en een meersporenbeleid onontbeerlijk. De vraag in deze fase is met name welke acties en interventies het meest effectief zijn. Wij hopen daar deze avond een duidelijker antwoord op te krijgen.

In de eerste voordracht komen de nieuwe richtlijn overgewicht aan de orde en de mogelijkheden en de beperkingen voor de dagelijkse JGZ praktijk. Ook zal er worden ingezoemd op de stand van zaken in Nederland, oftwel wat doen we er momenteel aan?
Vervolgens zal er in de tweede voordracht aandacht zijn voor recente ontwikkelingen in het COACH programma, dat in 2010 binnen het azM van start is gegaan. In dit programma worden kinderen tot aan de leeftijd van 35 jaar multidisciplinair begeleid in het veranderen van hun leefstijl.
De derde spreker zal vervolgens de opzet en de eerste bevindingen van haar promotieonderzoek Go4Fit toelichten, een onderzoek naar de preventie van overgewicht bij kinderen van 4 tot 8 jaar (Triple P, niveau 4).

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Helen de Langen, Unithoofd Parkstad West, Arts M&G/jeugdarts  GGD Zuid Limburg

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. A.M.W. Bulk-Bunschotenarts. Betrokken bij signaleringsprotocol overgewicht, overbruggingsplan, richtlijn overgewicht JGZ, standaard obesitas en tot 2013 lid van het PON (Partnerschap overgewicht Nederland)
Mw. dr. A.C.E Vreugdenhilkinderarts maag-, darm-, leverziekten, projectleider COACH, MUMC.
Mw. MSc. S. GerardsNUTRIM Health Promotion. Promovenda onderzoek Go4Fit MUMC+

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3020:20Mw. dr. A.M.W. Bulk
Stand van zaken overgewicht bij kinderen: wat doen we er momenteel aan?
Downloaden
20:2021:10Mw. dr. A.C.E. Vreugdenhil
COACH: Centre for Overweight Adolescents and Children's Healthcare
Downloaden
21:1022:00Mw. MSc. S. Gerards
Go4Fit: onderzoek naar preventie van overgewicht bij kinderen 4-8 jaar
Downloaden
22:0022:10Evaluatie en afsluiting