22-01-2019 Kinderneurologie en erfelijke en aangeboren afwijkingen (samen met Kindergeneeskunde)

Kinderneurologie is altijd een belangrijk onderwerp.
Wanneer moet je denken aan een kinderneurologisch probleem en wanneer niet?
Wanneer denk je aan een centraal probleem en wanneer aan een perifeer probleem?
Vanavond presenteren we jullie hierover een opfrisser en de nieuwste inzichten.

Daarnaast gaan we in op wat de huid vertelt over een mogelijk kinderneurologisch probleem. De relatie tussen huidafwijkingen en neurologische aandoeningen zullen aan bod komen.

Tenslotte komt de laatste stand van zaken vanuit de nieuwe NVK-richtlijn “Richtlijn voor de etiologische diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand /
verstandelijke beperking” aan de orde. Er gebeurt veel!

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.15 uur
Update kinderneurologie, pluis / niet pluis, wanneer centraal en wanneer perifeer probleem
Suzanne Koudijs

20.15 – 21.00 uur
Wat laat de huid zien van een neurologisch probleem?
Maaike Vreeburg

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 22.10 uur
Nieuwe richtlijn: Richtlijn voor de etiologische diagnostiek bij kinderen met een
ontwikkelingsachterstand /verstandelijke beperking
Merel Klaassens

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ en de kinderartsen nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Inge Tissen, arts M&G, GGD Limburg Noord.

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. M. KlaassensKinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen, MUMC
Mw. drs. S. KoudijsKinderneuroloog, MUMC
Mw. dr. M. VreeburgKlinisch geneticus MUMC