22-03-2016 Infant Mental Health en de jeugdgezondheidszorg.

De ouder-kind relatie, en met name het belang van een veilige hechting, staat inmiddels op het netvlies van de gemiddelde jeugdarts. Maar hoe onze kennis over hechting toe te passen en te verbinden met signalen die we opvangen in onze hectische praktijk van alle dag, blijft soms lastige. Op deze nascholingsavond ligt de focus op de Infant Mental Health.

We zijn blij om nieuwe ontwikkelingen vanuit de wetenschap te horen van onze eerste spreker Prof. Dr. Hedwig van Bakel, die met ons een aantal interessante zaken uit lopend en recent wetenschappelijk onderzoek zal delen. Ook de vraag, wat de jeugdgezondheidszorg hiervan zou kunnen toepassen in de praktijk komt aan bod.
Vervolgens horen we vanuit de praktijk van de jeugd-GGZ een bijdrage van Floortje van Bavel, IMH-specialist en GZ-psycholoog die vanuit een aantal theoretische kaders die ze met ons gaat delen, nuttig ook voor onze klinische blik, verbinding legt met haar dagelijkse praktijk.

De avond wordt afgesloten door Paulien Kuipers, GZ-psycholoog/kinderpsycholoog, die in Limburg al de nodige ervaring heeft opgedaan in de coaching en training van jeugdartsen om deze praktische handvatten te geven voor het signaleren van hechtingsproblemen. Hierbij is met name het stimuleren van een positieve relatie tussen ouders en kind een ingang. Zij zal enkele ervaringen delen van de trainingen die zij bij Envida heeft gedaan, en de jeugdartsen die deze training nog gaan volgen, inspiratie geven. Haar recente boek “ Eerste Hulp bij hechting. Taal voor ouders en hun jonge kind” komt ook aan bod.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.05 uur
Inzichten vanuit de wetenschap, toepasbaar voor de jeugdgezondheidszorg?
Prof. Hedwig van Bakel

20.05–20.55 uur
Vanuit theorie naar de praktijk van alledag in de jeugd GGZ
Floortje van Bavel
Download de presentatie

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.00 uur
Woorden geven aan signalen en aan de slag met hechting in de praktijk.
Paulien Kuipers
Download de presentatie

22.00-22.10 uur
Discussie/vragen

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. prof. dr. Hedwig van BakelBijzonder hoogleraar IMH, Universiteit Tilburg.
Mw. drs. Floortje van BavelIMH specialist /GZ-psycholoog Mutsaersstichting, Venlo.
Mw. drs. Paulien Kuipers GZ-psycholoog/kinderpsycholoog, directeur St. Kinderleven.