22-03-2022 Early Life Stress (Webinar)

Early life stress en ACE’s (adverse childhood experiences) hebben grote impact op de ontwikkeling van kinderen en op de latere gezondheid. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van stress op de bouw van de hersenen en de invloed van stresshormonen op de werking van organen. Zo ontstaan verklaringsmodellen voor hoe stress zich kan vertalen naar ziekte en ongezondheid.
Onderzoek naar Early Life Stress omvat fysieke, emotionele en sociale gebeurtenissen tijdens de zwangerschap en in de kindertijd.
Wat we al weten is dat het hebben van veel stressvolle ervaringen in de kindertijd, vooral in de eerste 1000 dagen van het leven en in de adolescentie, kan leiden tot verschillende lichamelijke aandoeningen: aandoeningen in de hersenen zelf, maar ook aandoeningen als verslaving, obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en darmproblemen.
Chronische stress kan ook een rol spelen bij pesten en prestatiedruk, armoede en chronische ziekten van ouders of kind.
Relevant voor de JGZ is het onderzoek dat gedaan wordt naar de preventiemogelijkheden. Het thema Early Life Stress is een wederkerend onderwerp bij specifieke thema’s van de nationale JGZ Preventieagenda: kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Elke Dorenbos, arts M&G, profiel Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg

Programma

19.00 – 19.10 uur
Inloggen

19.10 – 20.10 uur
Workshop Early Life Stress (verkorte versie van de NCJ workshop)
Ellen-Joan Wessels

20.10 – 20.20 uur
Pauze

20.20 – 21.00 uur
Signaleren tijdens de eerste 1000 dagen in de praktijk
Anne Custers

21.00 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 21.45 uur
Signaleren Early Life Stress in de verloskundige praktijk
en samenwerking met JGZ
Darie Daemers

21.45 – 22.10 uur
EUSUHM declaration 2019
toelichting namens de landelijke ELS commissie van de AJN en V&VN
Lisette Walbeehm-Hol & Nicky Platte

Sprekers

Naam Functie
Ellen-Joan WesselsAdviseur en changemaker, Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg
Anne CustersKinderarts sociale pediatrie Maastricht UMC+
Darie DaemersAcademie Verloskunde Maastricht
Lisette Walbeehm-HolKinderarts Zuyderland MC
Nicky PlatteJeugdarts KNMG, aios aM+G, GGD Zuid-Limburg