22-06-10 Infectieziekten: ouders en kinderen

Dat Q-koorts vanaf 2007, maar met name in 2008 en 2009, zich op zulke schaal in ons land zou manifesteren – tot de grootste epidemie wereldwijd – had niemand voorzien. Sinds de uitbraak zijn er veel maatregelen genomen om de epidemie een halt toe te roepen, waaronder vaccinatie en het ruimen van drachtige geiten en schapen op besmette bedrijven. In 2009 kreeg ook Zuid-Limburg met Q-koorts te maken door een grote epidemie, die terug te leiden was tot een besmet geitenbedrijf. In de eerste lezing wordt ingegaan op wat we ondertussen wel van Q-koorts weten en wat nog vraagtekens zijn, en wat de verwachtingen zijn voor 2010.

Virale hepatitis is op wereldschaal een groot probleem bij kinderen. Ten opzichte van volwassenen gedragen deze hepatitiden zich soms anders in kinderen. Dit is gerelateerd aan de ontwikkeling van het kind en de rijpheid van het immuunsysteem.
In de tweede lezing zal aandacht worden besteed aan transmissieroutes, klinisch beloop en mogelijkheden tot preventie van virale hepatitis bij kinderen.

In 2005 is de nieuwe Internationale Gezondheidsregeling (International Health Regulations) door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgesteld. Dit heeft geleid tot een grondige herziening van de Nederlandse infectieziekteregelgeving. Voorheen was die regelgeving verspreid over 3 wetten. De bestaande en nieuwe of aangepaste regels zijn sinds 2008 ondergebracht in één nieuwe wet: de Wet publieke gezondheid. De derde spreekster zal hier verder op ingaan. Wat is er veranderd? Hoe zit het met de instellings- en clustermeldingen? Wat betekent dit voor het werk van de jeugdarts?

Sprekers:
Mw. H.L.G. ter Waarbeek, arts-coördinator infectieziektebestrijding, GGD Zuid Limburg
Hr. Dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Erasmus MC-Sophia.
Hr. Dr. C.J.P.A. Hoebe, arts-epidemioloog infectieziektebestrijding, arts M&G, Hoofd afdeling Infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. S Wintraeken, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg
Mw. M. van der Voort-van Soest, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg, Avondvoorzitter

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Welkom en opening
Mw. M. van der Voort – van Soest

19.35 -20.15 uur
Queries over Q-koorts: Q-koorts in Nederland en Zuid-Limburg
Hr. Dr. C.J.P.A. Hoebe
Download de presentatie

20.15-21.15 uur
Het kinder-ABC van hepatitis
Hr. Dr. N.G. Hartwig
Download de presentatie

21.15-22.00 uur
Infectieziekteregelgeving binnen de nieuwe wet publieke gezondheid
Mw. H.L.G. ter Waarbeek
Download de presentatie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje