22-06-2021 De coronapandemie een jaar later (Webinar)

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Dit geldt voor de hele wereld en ook onze Jeugdgezondheidszorg en alle medewerkers werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg . De GGD heeft haar ervaringen opgedaan door deze coronapandemie.

In de eerste presentatie zal een terugblik worden gegeven op de COVID pandemie: hoe heeft de pandemie kunnen ontstaan, hoe heeft Nederland deze pandemie (tot heden) aangepakt, wat is de betekenis van al die varianten en welke vaccins worden ingezet? Op basis van deze terugblik zullen ‘lessons learned’ gedeeld worden en hoe deze vertaald kunnen worden in toekomstige bestrijding van dergelijke pandemieën.
Vanuit de samenwerking tussen Infectieziektebestrijding en Jeugdgezondheidszorg binnen de GGD komen twee ontwikkelingen in de praktijk aan bod.
In de laatste presentatie kijken we terug naar het mentaal welzijn. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de eerste lockdown aangekondigd met een behoorlijke onderbreking van het ‘normale leven’ als gevolg. Veranderde daarmee ook het mentaal welzijn van adolescenten ten opzichte van voor de lockdown? Was dit verschil anders voor jongens en meisjes? En welke zorgen over de pandemie en de maatregelen zijn mogelijk geassocieerd met een verandering in mentaal welzijn?
We zijn nu ongeveer anderhalf jaar verder. Zien we dat deze verandering in mentaal welzijn zich doorzet gedurende het eerste jaar van de lockdown? Hoe zitten de jongeren er een jaar later bij?

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Casper den Heijer, arts M&G, arts infectieziekten bestrijding
Huub Creemers, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg.

Programma

19.15 – 20.05 uur
De Covid -19 pandemie, het ontstaan,
het beloop en wat hebben we geleerd
Casper den Heijer
Download de presentatie

20.05 – 20.10 uur
Pauze

20.10 – 20.35 uur
Samenwerking JGZ en IZB in scholenteams
Vivian Claessen
Saskia Vader
Download de presentatie

20.35 – 21.00 uur
Kinderteststraten in de praktijk
Maaike Begeman
Mario Broeren
Download de presentatie

21.00 – 21.05 uur
Pauze

21.05- 21.55 uur
Mentaal welzijn bij jongeren tijdens Covid 19
Sabine van der Laan
Download de presentatie

21.55 – 22.10 uur
Discussie

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. C.D.J. den HeijerArts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding, GGD Zuid Limburg
Mw. drs V. ClaessenArts infectieziektebestrijding GGD Zuid Limburg
Mw. drs S. Vader-Lombardo Jeugdarts KNMG GGD Zuid Limburg
Mw. drs. M. BegemanArts infectieziektebestrijding Veiligheidsregio Limburg Noord
Hr. M. BroerenDeskundige infectiepreventie i.o., AGZ Veiligheidsregio Limburg Noord
Mw. S.E.I van der LaanArts-onderzoeker en epidemioloog | Divisie Kinderen, Longziek.ten, Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van UMC Utrecht).