22-09-2015 Echtscheiding/Vechtscheiding, hoe nu verder?

Echtscheiding komt vaker voor en ook het aantal vechtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn neemt toe. Waar kunnen wij als Jeugdgezondheidszorg naar verwijzen?

De eerste 2 sprekers van de avond vertellen in hun duo-presentatie welke ondersteuningsprogramma’s jeugdhulpverleningsinstelling Xonar heeft voor ouders en hun kinderen bij echtscheiding, c.q. vechtscheiding.

Daarna volgt BOR Humanitas met een presentatie over hun aanpak bij echtscheiding, waarbij kinderen betrokken zijn.

Als laatste volgt er duo-presentatie van 2 advocaten over de (v)echtscheiding op tegenspraak, waar kinderen bij betrokken zijn en over mediation bij echtscheiding.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35uur
Opening door de voorzitter
Sandra Hermans

19.35 – 20.20 uur
‘Xonar, wat kunnen zij doen bij echtscheiding’
2 gedragskundigen
Presentatie Mw Martens
Presentatie Mw Eichhorst, Daems, Dierx

20.20 – 21.10 uur
Project van BOR Humanitas bij echtscheiding:
Mw. M. Neuman
Presentatie Mw Neuman

21.10 – 21.35 uur
(V)Echtscheiding op tegenspraak
Mw. mr. M. Baümler

21.35 – 22.00 uur
Mediation bij echtscheiding
Mw. mr. E. Ramakers
Presentatie Mw Ramakers en Baumler

22.00-22.10
Plenaire discussie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. B. EichhorstXonar: POGO en BOR
Mw. A. DierxKIES
Mw. T. Daems KIES
Mw. M. MartensMediation
Hr. N van den BergProjectcoördinator BOR Humanitas Zuid-Limburg
Mw. M. NeumanProjectcoördinator BOR Humanitas Zuid-Limburg
Mw. mr. M. BaümlerRoeleven advocaten
Mw. mr. E. RamakersRoeleven advocaten