22-10-2013 Academische Werkplaats Limburg

De Academische Werkplaats Limburg is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten,  Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de GGD Zuid Limburg kennis en kunde delen om de publieke gezondheidszorg te verbeteren. Vanuit de Academische Werkplaats Limburg vinden promotie onderzoeken plaats o.a. op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg en jeugd. Op deze PAOG avond presenteren drie promovendi de beschikbare resultaten van hun onderzoek.

De MOM studie: De Monitor Ontwikkeling kinderen in Maastricht en Heuvelland/The Monitoring Outcome Measurements of child development (MOM) study laat resultaten zien vanuit een model voor gepersonaliseerde preventieve publieke gezondheidszorg voor alle kinderen, met speciale aandacht voor vroegsignalering van ‘growing into deficit’ van het kwetsbare kind.

Het Siodo onderzoek: Stay in or drop out is een onderzoek naar vroege identificatie van risicofactoren die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van een biopsychosociaal model (ICF-CY).  .

Het LucKi onderzoek: LucKi (Luchtwegklachten bij Kinderen) is een cohortstudie in de regio Westelijke Mijnstreek waarin kinderen via contactmomenten met Jeugdgezondheidszorg worden gevolgd in de tijd, om onder andere risicofactoren voor het ontwikkelen van luchtwegklachten en atopische aandoeningen te bestuderen. Enkele resultaten en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek zullen worden gepresenteerd.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mariëlle Jaminon,  jeugdarts KNMG, stafarts Orbis JGZ.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. B. Doovearts M&G- jeugdarts, promovendus UM – Groene Kruis Domicura
Mw. drs. M. Theunissenarts M&G- jeugdarts, promovendus UM – GGD Brabant ZO
Mw. drs. D. de Kortepromovendus Epidemiologie UM en GGD

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3020:25De MOM studie
Mw. drs. B. Doove
20:2521:10Het SIODO onderzoek
Mw. drs. M. Theunissen
Downloaden
21:1021:55Het LucKi onderzoek
Mw. drs. D. de Korte
Downloaden
21:5522:10Forumdiscussie
22:10Afsluiting met een drankje