22-11-2016 Depressie en jeugdgezondheidszorg

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt dat depressiviteit in 2030 volksziekte nummer een is. Om het belang van preventie te benadrukken heeft het ministerie van VWS onlangs de aftrap gedaan voor een brede publiekscampagne over depressie. De campagne richt zich specifiek op de doelgroepen jongeren (13-18) en jonge vrouwen (18-35), maar ook op chronisch zieken en (jonge) mantelzorgers.
Er ligt een belangrijke taak bij de Jeugdgezondheidszorg om kinderen, jongeren, maar ook jonge moeders, goed in beeld te hebben en te houden als het gaat om preventie, voorlichting, signalering, ondersteuning, monitoring en, zo nodig, toeleiding naar diagnostiek en hulp bij vermoeden van depressie .
De nieuwe JGZ- richtlijn Depressie fungeert als leidraad voor de JGZ-professional om samen met ouders, kinderen en jongeren de juiste inschattingen en afwegingen te maken bij vermoeden van depressieve klachten.
Na het 18e levensjaar zijn ketenpartners uit de volwassenzorg aan zet als het gaat om geestelijke gezondheidszorg en hulp. Juist in deze kwetsbare leeftijd zijn jongeren meer op zichzelf aangewezen en is zorg en hupverlening mogelijk minder nabij en vanzelfsprekend.
Behandeling van kinderen en jongeren met depressie is meestal complex vanwege de impact van depressie op alle levensdomeinen en mogelijke co-morbiditeit. Om goed te monitoren is het van belang dat de JGZ-professional op de hoogte is van behandelmogelijkheden voor depressie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
hr. drs. Tim Jaspers, arts M&G, stafarts GGD Limburg Noord.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 19.50 uur
De JGZ-richtlijn Depressie
Mw. drs. Elise Buiting
Download de presentatie

19.50 – 20.50 uur
De Kloof Overbruggen
Mw. Prof. Dr. Therese v. Amelsvoort
Download de presentatie

20.50 – 21.05 uur
Pauze

21.05-22.10 uur
Behandeling van Depressie
Mw. msc. Lucia van den Aardweg en Mw. drs. Nina Verduijn
Download de presentatie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. E. BuitingStafarts Jeugdgezondheidszorg, GGD Hart voor Brabant
Mw. prof. dr. T. van AmelsvoortHoogleraar Transitiepsychiatrie, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Universiteit Maastricht
Mw. msc. L. van den AardwegGZ-psycholoog adolescentenpsychiatrie
Mw. drs. N. VerduijnKlinisch psycholoog en psychotherapeut kind en jeugd, beiden van Vincent van Gogh (voor geestelijke gezondheidszorg) Noord en Midden-Limburg