22-11-2022 Gezonde voeding (Webinar)

De aandacht voor gezonde en verantwoorde voeding is de laatste jaren enorm toegenomen. Het lijkt zelfs een beetje een hype. Ook voor kinderen circuleren in de media tal van voedingsadviezen. Zijn deze ‘hypes’ verantwoord en passen ze binnen een gezond voedingspatroon van een kind/jongere? In de PAOG cyclus van vorig jaar besteedden we aandacht aan eetstoornissen, deze avond zullen we ook extra aandacht besteden aan (jonge)kinderen en jongeren die te weinig eten of selectief eten. Wanneer behoeft dit behandeling? Wat zijn opties en naar wie kun je verwijzen?

We zien steeds meer kinderen die zogenaamde superfoods eten, omdat ze denken daar extra gezond van te worden. Ook zijn er ouders die hun kinderen alleen nog havermelk geven of producten zonder gluten, omdat ze denken dat koemelkeiwit of gluten ongezond zijn. Anita Badart zal ons vertellen welke voedingshypes zij tegen komt in de dagelijkse praktijk en welke effecten dit kan hebben op de gezondheid en het gewicht van kinderen.

Diverse professionals van het Infant Mental Health team van de Mutsaersstichting spreken over eetproblemen bij jonge kinderen. Wanneer wordt iets van een eetprobleem een eetstoornis? Wat zijn behandel- en begeleidingsmogelijkheden in de eerste lijn, en wanneer is het noodzakelijk om een kind te verwijzen. Aansluitend gaan zij in op mogelijke verwijsopties de achterliggende problemen van eetstoornissen en de behandelopties.

Veel kinderen maken een periode door waarbij ze selectief eten. Ze willen dan vaak geen onbekende etenswaren eten of ze willen de ene dag iets wel eten en de volgende dag ineens niet meer. Meestal zijn het groente en fruit die geweigerd worden, waardoor dit selectieve eetgedrag een negatieve invloed op de gezondheid kan hebben. Onderzoek uit de laatste paar decennia geeft ons goede aanwijzingen voor ouders om hun kinderen op een positieve manier groente te leren eten. Anouk Hendriks zal tijdens haar presentatie ingaan op de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit gebied en een aantal do’s en dont’s bespreken.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze
avond,
Mw. drs. Marjolein Hutten, jeugdarts KNMG, GGD Zuid Limburg.
Mw. dr. Birgit Levelink, kinderarts MUMC+.

Programma

19.00 – 19.10 uur
Digitale ontvangst

19.10 – 19.15 uur
Welkom

19.15 – 20.00 uur
Voedingshypes en superfood
Anita Badart
Download de presentatie

20.00 – 21.00 uur
Eetprobleem of eetstoornis
En wat dan?
Monique Blauw
Véronique Philipsen
Download de presentatie

21.00 – 21.10 uur
Pauze

21.10 – 22.10 uur
Van een moeilijke eter naar een makkelijke eter
Anouk Hendriks
Download de presentatie

22.10 – 22.15 uur
Afsluiting en invullen evaluatieformulier

Sprekers

Naam Functie
Mw. Anita BadartKinderdiëtiste, lactatiekundige en HeartMath Coach, Praktijk Rond & Gezond, Geulle
Mw. Monique Blauwsysteemtherapeut en IMH (infant Mental Health)-specialist in opleiding, Mutsaersstichting, Venlo-Roermond
Mw. Véronique PhilipsenGZ-psycholoog en IMH (infant Mental Health)-specialist Mutsaersstichting
Mw. Dr. Anouk Hendriks-HartensveldPostdoctoraal onderzoeker bij de Faculteit psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht