22 Mei 2018 Kindermishandeling

Op deze avond zullen sprekers aandacht besteden aan diverse aspecten rond kindermishandeling.

Kindermishandeling, in al zijn vormen, komt helaas nog altijd regelmatig voor.
Fysieke mishandeling is vaak duidelijk, maar psychische mishandeling en/of verwaarlozing niet.
De eerste spreker is een ervaringsdeskundige, die ons meeneemt naar de wereld van het mishandelde kind. Hoe kan een hulpverlener invoelen wat het voor een kind betekent om mishandeld te worden?
De tweede spreker is van Veilig Thuis. Hij zal cijfers en trends presenteren en ingaan op het werkproces bij Veilig Thuis. Daarnaast zijn er twee vertrouwens-artsen van Veilig Thuis, die vanuit hun praktijkervaring een en ander zullen toelichten.
Tenslotte gaan wij in op de Pediatric Condition Falsification. N.a.v. enkele tv-programma’s waarin ouders optraden, die onterecht beschuldigd zijn, leven er ook onder jeugd- en kinderartsen veel vragen over dit onderwerp en mogelijk ook angst om te melden.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Sandra Hermans, jeugdarts , Meander Groep Zuid Limburg.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.10 uur
Hoe ervaart een kind zijn mishandeling en hoe komen wij er als hulpverlener achter.
Elisa Singh-Teulings

20.10– 21.15 uur
Veilig Thuis Zuid-Limburg:
Proces binnen Veilig Thuis en Strafbare kindermishandeling
Robert Bergs, Willy Govaerts, Agine Bernhard
Download de presentatie van Hr. R. Bergs

Download de presentatie van Mw Bernhard en Mw Govaerts PAOG 22 mei 2018
21.15 – 21.30 uur
Pauze

21.30-22.10 uur
Pediatric Condition Falsification
Perplexe dokter en mishandeld kind
Spreker nog in te vullen

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. E. Singh-TeulingsKindercoach bij praktijk Happy&Zen en ervaringsdeskundige.
Hr. R. BergsUnithoofd Veilig Thuis Zuid Limburg.
Mw. drs. W. Govaerts en Mw. drs. A. BernhardVertrouwensartsen Veilig Thuis Zuid-Limburg.
Spreker nog onbekend