23-01-2024 Update erfelijke en aangeboren aandoeningen (i.s.m. Kindergeneeskunde). FYSIEKE AVOND!

Vanavond gaan we het weer hebben over erfelijke en aangeboren aandoe-ningen, een terugkerend maar zeer interessant en nuttig onderwerp!
Welke kinderen/gezinnen ziet de kinderarts Erfelijke en Aangeboren
Aandoeningen? Met welke vragen komen de ouders bij onze collega’s? En welke ouders kunnen wij naar hen doorsturen?
En wat vinden ouders dan belangrijk bij een afspraak in het ziekenhuis?
Studenten van de Hotel Management School Maastricht hebben hier naar
gekeken, en zij delen hun inzichten met ons. Wellicht kunnen we hier als JGZ ook iets mee?
Vervolgens gaan we in op de ethiek en maatschappelijk denken over kin-deren met een beperking. Waar moeten of kunnen we rekening mee hou-den?
Aan de hand van een casus kijken we daarna wanneer we bij kinderen met een spraak-taal probleem moeten denken aan genetische diagnostiek. En ook vooral, wanneer niet.
We sluiten de avond af met de laatste stand van zaken rondom de richtlijn diagnostiek ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ en Kindergeneeskunde MUMC+ no-digen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Inge Tissen, arts M&G, strategisch adviseur publieke gezondheid, GGD Limburg Noord
Mw. dr. Merel Klaassens, kinderarts – erfelijke en aangeboren aandoeningen MUMC+
Mw. dr. Brigit Levelink, sociaal pediater MUMC+

Programma

19.00 – 19.10 uur
Ontvangst met koffie/thee en registratie

19.10 – 19.40 uur
Wat is tegenwoordig de patiëntengroep EAA?
Etienne van Poll-Janssen
Download de presentatie

19.40 – 20.10 uur
Welke behoeften hebben ouders?
Studenten HMSM

20.10 -20.20 uur
Pauze

20.20 – 21.05 uur
Maatschappelijk denken over kinderen met een beperking
Etienne van Poll-Janssen

21.05 – 21.15 uur
Pauze

21.15 -22.00 uur
Casus: Logopedische evaluatie en wanneer is spraak-taalproblema-
tiek reden voor genetische diagnostiek
Maud Verbeek en Etienne van Poll-Janssen

22.00 – 22.10 uur
Korte update herziening richtlijn diagnostiek OA/VB
Etienne Janssen

22.10 uur Afsluiting

Sprekers

Naam Functie
Hr. drs. E. van Poll-JanssenKinderarts EAA, MUMC+
Mw. M. VerbeekLogopedist MUMC+
Studenten Hotel Management School Maastricht