23-03-10 Overgewicht/bewegen/sport bij chronisch zieke kinderen (met KG)

De gezamenlijke nascholingsmiddag van JGZ en Kindergeneeskunde MUMC+ heeft als onderwerp overgewicht/bewegen/sport bij chronisch zieke kinderen.

Hoe belangrijk is lichaamsbeweging voor kinderen met overgewicht, astma of suikerziekte?
Kinderen in Nederland bewegen steeds minder. Parallel hieraan zien we een toename van kinderen met overgewicht en ook op steeds jongere leeftijd. De diagnose diabetes type 2 wordt steeds vaker al op de kinderleeftijd gesteld. Er wordt stilgestaan bij het effect van lichaamsbeweging bij kinderen met een chronische ziekte als diabetes mellitus. Welke winst kan hierbij gehaald worden?
De toename van overgewicht , vooral bij kinderen, is zeer zorgwekkend. In 2004 was 14% van de jongens en 17% van de meisjes te zwaar. Ook zijn kinderen op steeds jongere leeftijd te dik. Kinderartsen worden toenemend geconfronteerd met co-morbiditeit van overgewicht. De ernstige consequenties van overgewicht bij kinderen zullen worden besproken. Interventies ter preventie en behandeling van overgewicht bij kinderen zullen aan bod komen.
Is er in de afgelopen decennia in Nederland  sprake  geweest van een seculaire trend in groei en gewicht, of is er sprake  van een obesitas epidemie bij kinderen. Deze vraag zal uitgelegd worden aan de hand van vergelijkingen van groeistudies die in de loop der tijd in Nederland zijn verricht.
Daarna zal er iets verteld worden  over een predictiemodel voor obesitas dat is ontwikkeld. Er  zal uitleg gegeven worden over het ontstaan van dit model en de mogelijke toepassing ervan in de praktijk.

Sprekers
Hr. dr. C. Oud, kinderarts St Jansgasthuis Weert
Mw. drs. M. Ernst, arts onderzoeker JGZ/Kindergeneeskunde
Mw. dr. A. Vreugdenhil, kinderarts-MDL in opleiding, jeugdarts GGD Maastricht

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,

Mw. drs. A. Bernhard, stafarts JGZ Meandergroep Zuid-Limburg, avondvoorzitter.
Hr. dr. A.L.M. Mulder, kinderarts-neonatoloog, MUMC+, avondvoorzitter
Hr. dr. W.J.M. Gerver, kinderarts-endocrinoloog, MUMC+, avondvoorzitter..

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met thee/koffie, registratie

19.30 -19.40 uur
Welkom en inleiding
Hr. dr. A.L.M. Mulder
Download de presentatie

19.40 – 20.20 uur
Sport en diabetes mellitus
Hr. dr. C. Oud
Download de presentatie

20.20 – 21.05 uur
Vroege detectie van overgewicht
Mw. drs. M. Ernst
Download de presentatie 

21.05 – 21.45 uur
Coaching van obees kind naar gezonde ouder
Mw. dr. A. Vreugdenhil
Download de presentatie

21.45 – 22.00 uur
Forumdiscussie en vragen

22.00 uur
Afsluiting met een drankje