23-03-2021 Re-integratie na M@zl (WEBINAR)

We beginnen de avond met een lezing van Elise van de Putte. Zij zal ingaan op het begrip ‘ziekte’ en ‘gezondheid’. Wanneer kunnen we spreken van ‘geoorloofd’ verzuim door ziekte? Welke ziekte opvattingen spelen daarbij een rol? Wie bepaalt of iemand ziek is? En wie bepaalt welke schoolaanpassingen daarvoor nodig zijn? Elise zal cijfers laten zien uit onderzoek bij chronisch zieke kinderen t.a.v. ‘ziek zijn’ en schoolparticipatie. Verder gaat zij in op ‘onverklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK) en schoolverzuim. Zij zal gebruik maken van prikkelende stellingen om – ondanks de digitale setting – in dialoog te komen.

Mark Weghorst zal het vervolgens hebben over de rol van de jeugdarts buiten de spreekkamer. In het overleg over schoolverzuim en het voorkomen van schooluitval speelt de publieke jeugdgezondheid een cruciale rol in de lokale netwerken met gemeenten, sociale teams en onderwijs. Welke inbreng kun je hebben met M@ZL in die samenwerking? M@ZL gaat ook over rolvastheid en het benutten van elkaars expertise. Wat is de specifieke inbreng van de jeugdgezondheid in dit debat, hoe kun je gebruik maken van data en cijfers en hoe voorkom je domeindiscussies. Hoe kom je van curatie, naar preventie, naar promotie?

Ziekteverzuim heeft een grote impact op een leerling en zijn omgeving. Hananja Boonen gaat in op onze rol als jeugdarts. We proberen jeugdigen zo snel mogelijk weer te laten re-integreren om verder uitval en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De praktijk wijst uit dat dit regelmatig moeizaam verloopt.
Hoe komt dit? Welke onderliggende gedragsmodellen kunnen helpen om te verklaren waarom het re-intergeren mogelijk verloopt? En welke kansen en mogelijkheden zijn er wel?
Tijdens deze presentatie zal aan bod komen:
– Wat zijn de individuele en maatschappelijke gevolgen van ziekteverzuim en voortijdig schoolverzuim?
– Wat zijn voorspellende determinanten van verzuim en vroegtijdige schoolverlaten?
– Wat is het verschil in reintegratie tussen de bedrijfsgeneeskunde en JGZ (nav model van Coleman)?
– Welke modellen van gedragsverandering zijn van toepassing op re-integratie (ASE model, self determination theory)?
– Tips en tricks (vanuit deze modellen) om re-integratie beter vorm te kunnen geven

Tot slot komt kinderrevalidatiearts Jeroen Bekkers aan het woord. Nicole van Eldik (kinderarts-sociale pediatrie), Almira Linders (kinder- en jeugdpsychotherapeut) en Jeroen Bekkers (kinderrevalidatiearts) hebben de krachten gebundeld om vanaf 2020 een transmuraal en integraal netwerk te ontwikkelen, waarbij eerstelijns-, tweedelijns en derdelijnszorg (jeugdgezondheidszorg, reguliere gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg) ‘matched care’ kunnen aanbieden. Het doel hiervan is langdurige zoektochten binnen het medische circuit te voorkomen en meer kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen de verschillende behandelinterventies- en settingen, zodat de zorg voor én participatie van deze kinderen en jongeren zal verbeteren. Een beschrijving van de ontwikkelingen tot nu toe en uitnodiging tot verdere integratie met de jeugdgezondheidszorg.

Programma
19.00 – 19.15 uur
Digitale ontvangst

19.15 – 20.10 uur
Ziek of niet-ziek?
Elise van de Putte

5 minuten pauze

20.15 – 21.10 uur
Samen werken aan schoolaanwezigheid
Mark Weghorst
Download de presentatie

5 minuten pauze

21.15 – 21.45 uur
Re-integratie: het is een kwestie van keuzes maken!?
Hananja Boonen
Download de presentatie

5 minuten pauze

21.50 – 22.15 uur
SOLK-ZON: Ontwikkeling van een transmuraal netwerk voor kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
Jeroen Bekkers
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Prof. Dr. E.M. (Elise) van de PutteKinderarts sociale pediatrie, hoogleraar levensloopgeneeskunde, UMC Utrecht
Mark WeghorstAdviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
MsC. H. (Hananja) Boonen-Stael, Arts M&G i.o.
Drs. J.E.N. (Jeroen) BekkersKinderrevalidatiearts