23-04-2013 Astma en allergie (samen met Kindergeneeskunde)

De jeugdarts en kinderarts krijgen vrijwel dagelijks te maken met kinderen met wisselende symptomen als hoesten, piepen, benauwdheid, allergische reacties en eczeem. De oorzaak is meestal niet direct duidelijk en vaak worden astma en/of allergie als onderliggende diagnose overwogen. Zeker op de jonge leeftijd is het stellen van deze onderling verwante diagnoses moeilijk en zelden goed te onderbouwen. Recidiverende luchtwegsymptomen en allergie behoren tot de meest voorkomende chronische klachten op de kinderleeftijd. Na een significante stijging in de jaren 80 en 90 blijft de prevalentie nu stabiel hoog. In Maastricht wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar luchtwegklachten bij kinderen. We geven een inzicht in de laatste stand van zaken. 
In samenwerking met kindergeneeskunde wordt op deze avond de nieuwe JGZ richtlijn astma bij kinderen 0-19 jaar tegen het licht gehouden en hoe kunnen we de zorg beter afstemmen tussen  de Jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts. Tevens bieden we een blik op de ontwikkeling van allergie op de kinderleeftijd: nieuws uit de wetenschap.

Mede namens de vakgroep Kindergeneeskunde en de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond,

Hr. dr.Eduardo Villamor Zambrano en  Hr. dr. Gijs.van Well kinderartsen MUMC+
Hr. drs. Huub Creemers, arts M&G,  GGD Zuid Limburg.

Sprekers

Naam Functie
Hr. prof. dr. Frans Feronhoogleraar Jeugdgezondheidszorg.
Hr. prof. dr. ir. Huub Savelkoulhoogleraar Celbiologie en Immunologie, Wageningen Universiteit
Mw. dr. Chris Nieuwhofallergoloog-immunoloog MUMC+
Hr. drs Douwe de Boerlab klinische chemie MUMC+
Mw. drs. Sasha. HutchinsonHutchinson,onderzoekster CAPHRI MUMC+

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie/thee en registratie
19:3019:55Hr. prof. dr. F. Feron
JGZ-richtlijn "Astma bij Kinderen (0-19 jaar)"
Downloaden
19:5520:45Hr. prof. dr. ir. H. Savelkoul
De ontwikkeling van allergie op de kinderleeftijd:
nieuws uit de wetenschap
Downloaden
20:4521:30Mw. dr. C. Nieuwhof en Hr. drs. D. de Boer
Diagnostiek en behandeling van kinderen met allergische ziekten
aan de hand van de ImmunoCAP ISAC
DownloadenDownloaden
21:3022:00Mw. drs. S. Hutchinson
Stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog-risico op astma:
resultaten van de PREPASE studie
Downloaden
22:0022:10Plenaire discussie