23-05-2017 Capita Selecta

Op deze Capita Selecta avond zullen een aantal onderwerpen de revue passeren.

Ouders van jonge kinderen worden tegenwoordig bedolven onder informatie over voeding. Er is veel verwarring rondom gezonde voeding. Hype’ s volgen elkaar in snel tempo op. De invloed van sociale media speelt hierbij ook een grote rol.
Daarnaast worden de recente inzichten rondom vitamine D gepresenteerd.
Kortom een breed scala aan wetenswaardigheden rondom voeding in brede zin, zal aan bod komen in de presentatie van mw. Marianne Smeets.

In de tweede presentatie neemt huisarts Pauline Vinken ons mee bij “kleine kwalen bij kinderen”. Zij zal, ook interactief, een aantal veel voorkomende kwalen presenteren, waarmee ouders met kinderen van diverse leeftijden bij de huisarts komen.

In de laatste presentatie door een van de kinderartsen uit Heerlen, worden we meegenomen in de laatste inzichten rondom veel voorkomende klachten waar de kinderarts in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt.
Met name de klachten van (al dan niet verborgen) reflux staan op het programma.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. Sandra Hermans; jeugdarts , Meander Groep Zuid Limburg en
Mw. drs. Monique Noll, jeugdarts, GGD Limburg Noord.

Programma
19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.10 uur
Inzichten en hype’ s rondom gezonde voeding en vitamine (D)
Marianne Smeets
Download de presentatie

20.10– 21.00 uur
Kijken met de bril van de huisarts: veel voorkomende kwalen bij kinderen.
Pauline Vinken
Download de presentatie

21.00 – 21.15 uur
Pauze

21.15-22.10 uur
Reflux en andere veel voorkomende kwalen bij kinderen gezien door de kinderarts
Nanda Bevers (vervangen door Lisette Walbeehm-Hol)
Download de presentatie

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. M. Smeetsgezondheidswetenschapper, werkzaam bij Tafel van 3 / Vitamine Informatie Bureau.
Mw. drs. P. Vinkenhuisarts.
Mw. drs. N. Beverskinderarts, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen.