23-06-09 Infectieziekten

Geachte collega,

Er is onder zwangeren veel onwetendheid omtrent infectieziekten. Enerzijds leidt dit tot blootstelling, daar waar door eenvoudige gedragsregels besmetting kan worden voorkomen. Anderzijds leidt onvoldoende kennis tot onzekerheid en het nemen van verkeerde of overbodige maatregelen. Het RIVM voorlichtingscentrum heeft daarom een toolkit Zwangerschap & Infecties ontwikkeld. De eerste spreekster zal hier uitgebreid op ingaan.

Het rotavirus vaccin wordt algemeen toegepast bij jonge kinderen in België terwijl dit niet het geval is in Nederland. De tweede spreker zal ons informeren over de nieuwe ontwikkelingen rondom rotavirus-vaccinatie en zal studies aangaande de kosteneffectiviteit bespreken. Ook zal de impact van rotavirus op de populatie toegelicht worden.

Sinds 2008 is het SENSE centrum voor jongeren opgericht binnen de regio Limburg. Wat heeft het SENSE centrum de jongeren en u, als hulpverlener te bieden? Er wordt door de derde spreekster een schets gegeven over de seksuele gezondheid van jongeren. Aan de hand van casuïstiek wordt over de dagelijkse praktijk bericht.

Sprekers:
Mw. drs. H.L.G. ter Waarbeek, arts infectieziektebestrijding; coördinator infectieziekte- en tuberculosezorg GGD Zuid Limburg.
Hr. dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Erasmus MC-Sophia.
Mw. drs. E.J.W.M. Niekamp, arts maatschappij en gezondheid; coördinator soa-zorg en seksuele gezondheid GGD Zuid Limburg.

Mede namens de stichting PAOG-JGZ Maastricht nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond.
Mw. drs. M. van der Voort- van Soest , arts maatschappij en gezondheid, jeugdarts GGD Zuid Limburg, avondvoorzitter.

Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/thee
Registratie

19.30-19.35 uur
welkom en opening Mw. M. van der Voort-van Soest

19.35-20.15 uur
Zwangerschap en infectieziekten + Nieuwe influenza A (Mexicaanse griep)
Mw. drs. H.L.G. ter Waarbeek
Download de presentatie

20.15-21.15 uur
ROTA: rijksvaccinatie of toch anders? 
Hr. dr. N.G. Hartwig
Download de presentatie

21.15-22.00 uur
SENSE, seksuele gezondheid van jongeren 
Mw. drs. E.J.W.M. Niekamp
Download de presentatie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje