23-09-2014 Seksuele ontwikkeling en Genderidentiteit

De  seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren is een belangrijk thema binnen de jeugdgezondheidszorg. Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg vraagt van de jeugdgezondheidszorgwerkers om de seksuele ontwikkeling van kinderen te monitoren, binnen de brede en integrale context van gezin en omgeving, en deze ontwikkeling te beoordelen. Dit kan  vragen oproepen bij professionals, bijvoorbeeld: wat is wel of  geen normaal gedrag , wat is wel of  niet passend bij de leeftijd?

In het eerste gedeelte van de avond zal een van de ontwikkelaars van de nieuwe JGZ-richtlijn’ Seksuele Ontwikkeling 0-19 jaar’ , dit thema onder de loep nemen.

Het tweede gedeelte van de avond staat in het teken van genderidentiteit en genderdiversiteit. Bij de meeste personen is het vanzelfsprekend dat gevoelens rondom genderidentiteit overeenkomen met het biologische geslacht. Indien er lijdensdruk ontstaat vanwege een kloof  tussen genderidentiteit en biologische identiteit kan er sprake zijn van genderdysfore ontwikkeling.

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychologische en psychosociale zorg biedt  aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Ook vindt advisering en begeleiding plaats aan onder andere  scholen en professionals die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, stafarts/arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg-Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord)

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

 19.30 – 20.30 uur
Seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een nieuwe richtlijn voor de Jeugdgezondheidszorg
Mw. I. v.d. Vlugt
presentatie Mw vd Vlugt 23 september 2014

20.30 – 21.20 uur
Genderdysforie
Mw. Kaufmann
Literatuur en informatielijst genderdysforie Mw Kaufmann 23092014

 21.20 – 22.10 uur
Genderkinderen en school
Dhr. Bekendam
presentatie Hr Bekendam 23 september 2014

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. van de VlugtProgramma coördinator Seksuele Ontwikkeling & Opvoeding bij RutgersWPF
Mw. KaufmannSeksuoloog NVVS/VPO, Seksuologisch pedagoog Transvisie Zorg
Dhr. Bekendamvrijwilliger scholenvoorlichting Transvisie Zorg