23-10-2012 Hoofdpijn en slaapproblemen bij kinderen

Hoofdpijn bij kinderen en adolescenten komt veel voor en lijkt zelfs een groeiend probleem, mogelijk gerelateerd aan veranderingen in levenstijl en stressoren. Tijdige herkenning is van belang. 
In de eerste voordracht worden de epidemiologie, diagnostische classificatie en specifieke aanpak van hoofdpijn op de kinderleeftijd besproken. Het stellen van de juiste diagnose is niet altijd eenvoudig. Zo kunnen symptomen passende bij migraine hoofdpijnen en tension-type hoofdpijn (TTH) in elkaar overlopen. Hoe jonger het kind hoe atypischer de symptomen. 
Hoofdpijn bij kinderen wordt vaak veroorzaakt, versterkt of in-stand-gehouden door een veelvoud aan factoren op zowel medisch, psychologisch gebied, maar ook vaak samenhangend met houding of leefstijl. Onze ervaring is dat met een brede evaluatie en dito aanpak goede resultaten geboekt kunnen worden. In de tweede presentatie wordt  hierop ingegaan . 
Voldoende slaap en een goed slaap-waakritme zijn van groot belang voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Bij jonge kinderen komen echter vaak slaapproblemen voor, prevalentiecijfers liggen tussen de 20-30% bij baby’s en peuters. De meest voorkomende slaapproblemen bij peuters zijn inslaap- en doorslaapproblemen. Slaapproblemen en slaaptekort op jonge leeftijd lijken directe gevolgen te hebben voor de psychische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Slaaptekort hangt bovendien samen met geheugenproblemen, ADHD, gedrags- en emotionele problemen, aandachtsproblemen en kwaliteit van leven. TNO voert momenteel in samenwerking met enkele JGZ-instellingen onderzoek uit naar de meest effectieve aanpak ter preventie van slaapproblemen. Daarnaast wordt onderzocht welke methodiek het meest effectief is in de aanpak van bestaande slaapproblemen. Tijdens deze lezing zal de derde spreekster de eerste inzichten presenteren uit dit onderzoek.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, 
Mirjam van der Voort-van Soest, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg

Sprekers

Naam Functie
Mw. R. Wennekesneuroloog -kinderneuroloog, Atrium Medisch Centrum, Heerlen
Mw. M.C.G. Beerenkinderarts, St. Anna Ziekenhuis, Geldrop
Mw.dr. B.E. van Sleuwenonderzoeker, TNO Jeugd, Leiden

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratieDownloaden
19:3020:20Mw. R. Wennekes
Hoofdpijn bij kinderen…. Een groeiend probleem??
Downloaden
20:2021:10Mw. M.C.G. Beeren
Hoofdpijn bij kinderen: een brede benadering
Downloaden
21:0022:00Mw. dr. B. van Sleuwen
Lekker slapen allemaal-landelijk onderzoek naar preventie en aanpak van slaapproblemen bij jonge kinderen
Downloaden
22:00Afsluiting met een drankje