23-11-10 Andere culturen: hoe zien zij opvoeden en ontwikkeling

In Nederland hebben volgens de overheid alle burgers recht op goede kwaliteit, toegankelijkheid en goede uitkomsten van preventie en zorg. Ook de Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland. Maar met de veranderende samenstelling van de bevolking komt de vraag op of de JGZ inderdaad aan migrantenjeugd dezelfde kwaliteit en toegankelijkheid biedt als aan de autochtone jeugd. In Nederland is ongeveer 20% van de bevolking van allochtone afkomst. In Limburg is dat nog een kleiner percentage. In de grotere Limburgse plaatsen varieert dat van 7% (Maastricht, Heerlen) tot 12% Roermond. Demografen voorspellen dat veel migranten zullen vertrekken uit de Randstad en verspreid raken over Nederland. Preventie en zorg voor de migrantenjeugd vraagt geen aparte en ‘exotische’ aanpak maar de vraag naar kwaliteit, effectiviteit en uitkomsten dient wel gesteld te worden. Daarbij gaat het om kinderen en jongeren die in Nederland geboren zijn, de zogenoemde tweede generatie, maar ook om de grote aantallen kinderen die elders geboren zijn en zich met (een) ouder(s) hier vestigen.

Spreker:
Hr. B. Tuk, senior adviseur bij Pharos, kennis- en adviescentrum migranten vluchtelingen en  gezondheid. Hij ontwikkelde methoden waarmee leerkrachten kinderen, die kortgeleden naar Nederland gekomen zijn, adequaat kunnen begeleiden op het terrein van psychosociale gezondheid.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Mw. drs. A. Bernhard, stafarts JGZ Meandergroep Zuid-Limburg, avondvoorzitter.

Programma

19.00 -19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie
19.30-19.35 uur
Opening door de voorzitter
19.35-22.00 uur
Hr. B. Tuk
Andere culturen: hoe zien zij opvoeden en ontwikkeling?
Download de presentatie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje.