23 januari 2018 “Moderne drugs” en “kinderorthopedie” i.s.m. Kindergeneeskunde

Jongeren gebruiken een aantal ‘nieuwe’ drugs zoals GHB, ketamine, crystal meth, XTC, stikstofpatronen en ballonnen met lachgas. Vaak in combinatie met alcohol. Ook excessieve inname van energiedrankjes is niet ongewoon. Preventiewerkers van Mondriaan zullen ons meenemen in deze trends. In welke mate zijn deze middelen verslavend, hoe herken je gebruik, hoe is de werking, wat zijn de gevaren en wat te doen bij overdosering?

Zowel jeugd- als kinderartsen zien regelmatig kinderen met afwijkingen aan het bewegingsapparaat.
Kinderorthopeed Heleen Staal zal ingaan op twee thema’s. Als eerste de lastige en uitgebreide differentiaaldiagnose van het mank lopende kind en vervolgens op pijn aan de hiel.
Het MMC in Veldhoven presenteert zich als kenniscentrum voor de behandeling van het klompvoetje. Arnold Besselaar zal de non-operatieve behandeling volgens de methode Ponseti toelichten.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ en Kindergeneeskunde MUMC+ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond,
Don Houben, stafarts GGD Limburg Noord,
Anita Vreugdenhil en Gijs van Well, kinderartsen Maastricht UMC+.

Programma

19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.15 uur
“Moderne drugs”
trends, werking, verslavendheid, overdosering
Herbert Damoiseaux
Download de presentatie

20.15-20.55 uur
“Klompvoetjes”
behandeling volgens de Ponseti-methode
Arnold Besselaar

20.55-21.10 uur
Pauze

21.10-22.10 uur
“Het mank lopende kind” en “hielpijn”
Heleen Staal
Download de presentatie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. H. DamoiseauxPreventiewerker, Mondriaan Heerlen.
Hr. drs. A.T. BesselaarKinderorthopedisch chirurg, Maxima Medisch Centrum, Veldhoven.
Mw. dr. H. StaalKinderorthopedisch chirurg, Maastricht UMC+.