23-11-2021 Capita Selecta (Webinar)

Deze avond staat in het teken van actuele onderwerpen waar onze aios’en en andere onderzoekers van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en de Kenniswerkplaats Jeugd mee bezig zijn in de Jeugdgezondheidszorg
Rianne Reijs zal in een introductie de diversiteit aan onderwerpen laten zien waar onderzoekers aan werken. Rianne begeleidt een aantal aios’en en promovendi, waaronder enkele sprekers van vanavond.

Dries Jansen doet onderzoek naar hulpzoekend gedrag van jongeren zonder steunend netwerk en met internaliserende problematiek. Dat onderzoek voert hij uit met jongerenwerkers en vooral ook met jongeren zelf.
Veja Widdershoven doet onderzoek naar vaccinatiebereidheid. In de eerste corona-golf is onderzocht hoe jeugdigen de keuze maken voor de MenACWY prik, hoe hun ouders die keuze maken en wat er op van invloed was. Zij zal ook het theoretisch model aangeven dat ook voor het lopende onderzoek naar de acceptatie van de 22wekenprik gebruikt wordt.
Bernice Doove zal enkele resultaten bespreken van haar recent afgeronde promotieonderzoek naar vroegsignalering van gedrags -en ontwikkelingsproblemen door de JGZ in de voorschoolse periode. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de vlag van de vakgroep Sociale Geneeskunde en de vakgroep Psychiatrie en Psychologie, UM.

Birgit Levelink is kinderarts sociale pediatrie die nauw betrokken is bij de Jeugdgezondheidszorg en de PAOG. Zij promoveerde 30 juni j.l. en presenteert ons haar onderzoeksbevindingen van haar onderzoek naar ADHD.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond,
Elke Dorenbos, arts M&G, profiel Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg
Huub Creemers, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg

Programma
19.00 – 19.15 uur
Digitale ontvangst

19.15 – 19.30 uur
Introductie door Rianne Reijs
Download de presentatie

19.30 – 20.00 uur
Hulpzoekend gedrag bij jongeren met internaliserende problematiek.
Dries Jansen
Download de presentatie

20.00 – 20.05 uur
Pauze

20.05 – 20.35 uur
Denken over prikken
Veja Widdershoven
Download de presentatie

20.35 – 20.40 uur
Pauze

20.40 – 21.10 uur
Parental perceptions and Personalised Health Care to prevent child maltreatment
Bernice Doove
Download de presentatie

21.10 – 21.15 uur
Pauze

21.15 – 22.10 uur
Attention-deficit/hyperactivity disorder, vanuit een sociaal pediatrisch perspectief.
Birgit Levelink
Download de presentatie

Sprekers

Naam Functie
Mw Dr. Rianne Reijsarts M&G, opleider en programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg
Dhr. Drs. Dries JansenAIOS, GGD hart voor Brabant
Mw. Drs. Veja WiddershovenPhD student, GGD Zuid Limburg
Mw. Drs Bernice Doovearts M&G-jeugdarts,AIOS opleider, GGD Zuid Limburg
Mw. Dr. Birgit Levelinkkinderarts sociale pediatrie MUMC+