24-01-2017 Oogziekten bij kinderen : to see or not to see (Samen met Kindergeneeskunde)

Het gezichtsvermogen is het zintuig, waarmee we vanaf het prille begin de wereld rondom ons waarnemen; het helpt ons om in contact te treden en te ontdekken. Goed kunnen zien is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we in de jeugdgezondheidszorg veel aandacht besteden aan het beoordelen van de ogen en de gezichtsscherpte. Ook in de kindergeneeskunde is er aandacht voor het visueel systeem. De groep van prematuur geboren kinderen vormt daarin een extra kwetsbare groep. Op schoolgaande leeftijd ontwikkelt een aanzienlijk aantal kinderen een refractieafwijking, waarvoor brilcorrectie nodig is; ook hoofdpijnklachten kunnen aanleiding zijn, om te denken aan een visusgerelateerd probleem. Het gebruik van digiborden, de blootstelling aan beeldschermen, de verminderde blootstelling aan daglicht door het minder buiten spelen, zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen in een verstoring van het visueel vermogen. Bij de oudere groep kinderen kunnen klachten van slecht zien de aandacht afleiden van een ander onderliggend probleem.
De sprekers van deze avond zullen aan de hand van 3 casussen de rijping van het visueel systeem doorlopen, met de meest voor de hand liggende problematiek van die leeftijd. Zij bespreken het onderzoek bij deze kinderen en zullen aangeven wanneer het belangrijk is om een kind te verwijzen voor verder onderzoek en begeleiding.
Het thema “To see or not to see” heeft als doel om een inschatting te kunnen maken van het gezichtsvermogen en de functie van het visueel systeem en vervolgens de juiste afweging te maken wanneer een kind wel/niet door een oogarts of orthoptist moet gezien worden. In het laatste deel zal ook de begeleiding aan bod komen.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15 – 20.00 uur
Casus: Rob Vroegop
Henny Pelzer, Noël Bauer
Download de presentatie

20.00– 20.45 uur
Casus: Amber Blyopie
Henny Pelzer, Noël Bauer
Download de presentatie

Download de presentatie

20.45 – 21.00 uur
Pauze

21.00-21.45 uur
Casus: Conny Verso
Henriette Lijnders en Nancy Smeets
Download de presentatie

21.45-22.10 uur
Vragen en plenaire discussie

Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. N.J.C. BauerFEBOphth, Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht
Mw. H. Pelzerorthoptist, werkzaam bij Zuyderland-Eyescan te Sittard-Geleen en Oogkliniek Maastricht
Mw. H. LijndersGz-psycholoog, Koninklijke Visio
Mw. N. SmeetsGz-psycholoog, Koninklijke Visio