24-03-09 Trauma’s bij kinderen

Trauma’s zijn nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak op de kinderleeftijd. Trauma’s zijn ook de reden voor  frequente contacten op de spoedeisende hulp en opname in het ziekenhuis. Verder geven trauma’s reden tot langdurende revalidatieprocessen. Allemaal redenen waarom jullie dit onderwerp graag behandeld willen zien tijdens de PAOG Maastricht. Vanavond wordt door drie sprekers vanuit verschillend perspectief een blik geworden op dit thema.
De eerste spreker bespreekt de incidentie en prevalentie van traumatische aandoeningen. Hierbij passeren naast de skeletletsels ook de orgaanletsels de revue. Verschillende behandelingen worden met klinische voorbeelden belicht.
De tweede spreker zal aangeven dat Niet aangeboren hersenletsel (NaH) in tegenstelling tot wat velen denken een significant gezondheidsprobleem is. Vooral de cognitieve, gedragsmatige en sociaal-emotionele gevolgen op lange termijn worden onvoldoende (h)erkend. Vilans ontwikkelt een programma om zowel de signalering als de aanpak van deze gevolgen te verbeteren.
De derde spreker zal de letsels vanuit forensisch perspectief bekijken. Door de combinatie van twee vakgebieden zal de spreker vooral aansluiting zoeken bij de praktijk van de jeugdgezondheidszorg.

Sprekers:
Hr. dr. S van Helden , chirurg traumatoloog MUMC+
Hr. dr. E. Hermans, gezondheidswetenschapper VILANS kennisinstituut voor langdurende zorg Utrecht/Hoensbroek
Hr. drs. R. van Hooren, jeugdarts/forensisch geneeskundige GGD Zuid Limburg

Mede namens de stichting PAOG-JGZ Maastricht nodig ik u van harte uit tot het bijwonen van deze avond.
Hr. drs. H. Creemers, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts GGD Zuid Limburg
Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie/thee
Registratie

19.30-19.35 uur
welkom en opening
Hr. drs. Huub Creemers

19.35-20.15 uur
Traumatische letsels bij kinderen
Hr. dr. Svenhjalmar van Helden
Download de presentatie

20.15 -20.55 uur
Niet aangeboren hersenletsel bij kinderen en jongeren;
feiten, fabeltjes en interventies
Hr. dr. Eric Hermans
Download de presentatie
Download artikel 1
Download artikel 2
Zie de website www.vilans.nl/Pub/Home/Home-Weblog/Hersenltsel-of-hersenschdding,-thats-the-question.html

20.55-21.35 uur
Trauma’s bij kinderen bekeken vanuit forensisch perspectief
Hr. drs. Roland van Hooren
Download de presentatie

21.35-22.00 uur
Paneldiscussie

22.00 uur
Afsluiting met een drankje