24-03-2015 Ongevallenpreventie en tienerzwangerschap

Vanavond twee onderwerpen, die niets met elkaar te maken hebben, maar als Varia JGZ op deze avond gecombineerd worden.
Jaarlijks worden er gemiddeld 23.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling na een privé-ongeval in of om huis. Hoe vaak komen ongevallen voor, en welke ongevallen zijn dit bij kinderen van 0-19? Welke jonge (0-4) kinderen lopen het meeste risico op het krijgen van een ongeval en welke ongevallen zijn dit? Wat is het effect van campagnes als de veiligheidskaarten en een online advies op maat interventie? Werken deze methode om ouders veiligheidsmaatregelen te laten nemen? En zijn er nieuwe ontwikkelingen in voorlichtingswijzen?”
Verdieping in het brein van pubers/tienermoeders om hen beter te begrijpen en daarmee beter op hen te kunnen aansluiten. Met zijn presentatie wil de spreker een beeld scheppen van wie de tienerouders zijn, met welke problemen en dilemma’s zij te maken hebben. Hij wil inzicht geven in de ontwikkeling van het puberbrein om daarmee een ander licht te werpen op het voor ons soms “lastige gedrag” van tienerouders. Beter begrip zal mogelijk pubergedrag inzichtelijker, begrijpelijker en soms hanteerbaarder maken. Vanuit zijn praktijk zal hij vertellen in welke vorm Fiom tienerouders tegenkomt en wat zij daarin bieden.
Daarnaast zal de praktijk worden gepresenteerd door een lokaal initiatief.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Hr. drs. Huub M.H. Creemers , arts M&G, GGD Zuid Limburg

Programma
19.00 – 19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30 – 20.20 uur
Preventie van ongevallen bij kinderen in en om het huis.
Mw. dr. T.M.J. Beirens
Tot 20.30 uur discussie en vragen
Download de presentatie

20.30 – 21:20 uur
Oei, ik groei (door)!
Hr. J. van Beek
Download de presentatie

21.20 – 21.50 uur
Ondersteuning voor jonge ouders in Maastricht
Mw. S. Hautvast, Mw. D. Ceelen,
Mw. S. Dreuw en Mw. A. Wijns
Download de presentatie

21.50-22.10 uur
Discussie
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. dr. T.M.j. BeirensGezondheidswetenschapper, Beleidsmedewerker Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland Utrecht
Hr. J. van Beeksenior specialist ,Maatschappelijk werker FIOM
Mw. S. HautvastOpvoedingsondersteuner Traject CJG Zuid West
Mw. D. CeelenVrijwilligster Traject
Mw. S. Dreuw Xonar
Mw. A. WijnsXonar