24-05-11 Spraak- en taalontwikkelingsproblemen bij het kind

Vroegtijdige opsporing van kinderen met  spraak- en taalontwikkelingsproblemen staat al jaren in de publieke en politieke belangstelling. De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij het signaleren en begeleiden van problemen in de communicatieve vaardigheden van een kind. Naast advisering over de manier waarop ouders/ verzorgers de communicatieve ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren kan er zo nodig  verwezen worden voor verdere diagnostiek en/of  behandeling.

Tijdens deze bijscholingsavond zal een overzicht gegeven worden van de normale taalverwerving en de meest voorkomende problemen die kunnen optreden. Er zullen linken gelegd worden tussen taalontwikkelingsproblemen en andere ontwikkelings- en leerproblemen.
Daarnaast wordt er ingegaan op de manieren waarop screening en vroegsignalering plaatsvindt. Wat zijn recente inzichten hierover? Vervolgens komen multidisciplinaire diagnostiek en verwijzing aan de orde.

Sprekers:
Mw. prof. dr. I. Zink, Hoofddocent K.U.Leuven , dept Neurosciences, Exp. ORL, Logopedisch en Audiologische Wetenschappen. Logopediste U.Z. Leuven, MUCLA
Mw. drs. M. Slenders-Zoons, spraak-taalpatholoog, Adelante,
Audiologie en Communicatie, Team kinderen

Mede namens de stichting PAOG-JGZ nodigen wij u uit tot het bijwonen van deze avond.
Mw. drs. M. van der Voort- van Soest, arts M&G, jeugdarts GGD Zuid Limburg
Mw. drs. S. Wintraeken, arts M&G , jeugdarts GGD Zuid Limburg, avondvoorzitter

Programma

19.00-19.30 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.30-19.35 uur
Welkom en inleiding door de voorzitter Mw. drs. S. Wintraeken
Zie interessante link http://www.sig-net.be/NewsFlashDetail.aspx?action=N&id=84
Zie interessante link http://repub.eur.nl/res/pub/22726/110316_Agt,%20Heleen%20Marie%20Elisabeth%20van_Ed.pdf

19.35-20.50 uur
Taalontwikkelingsproblemen: Theoretisch kader en link naar de praktijk.
Mw. prof. dr. I. Zink
Download de presentatie

20.50-22.00 uur
Screening , multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van taalontwikkelingsstoornissen.
Mw. drs. M. Slenders-Zoons

22.00 uur
Afsluiting met een drankje