24-05-2016 Eetproblemen

In de JGZ worden we regelmatig geconfronteerd met eetproblemen bij kinderen. Meestal zijn deze problemen van voorbijgaande aard, maar soms treedt er een langdurige stoornis op bij het normale ontwikkelingsproces van leren eten.
Uit recente studies blijkt dat onder de huidige populatie kinderen en jeugdigen gemiddeld 25% bekend is met eetproblemen. Dit kan variëren van totale voedselweigering tot en met extreem selectieve en/of restrictieve acceptatie.

Voedselweigering (DSM V classificatie Feeding-disorder) is vaak het resultaat van interactie tussen medische, psychologische en sociale factoren.
Wat betreft de medische factoren blijken deze uit diverse studies in 55 tot 70 % een belangrijke rol te spelen in het ontstaan van en in stand houden van de voedselweigering.
De eerste spreker, zal in gaan op de medische factoren maar ook welke functie zij hebben bij het in standhouden van de voedselweigering.

De tweede spreker zal vervolgens de verschillende uitingsvormen van eetproblemen bij (jonge) kinderen en jongeren bespreken, maar vooral ook de diverse gedrags-therapeutische behandelmethodieken.
Er is een breed scala aan interventies en technieken beschikbaar , echter niet elke techniek past bij elk probleem. Een systematische analyse methodiek voorziet in het kiezen van de meest effectieve en efficiënte methode.

De derde spreker zal tenslotte de relatie tussen eetproblemen en obesitas toelichten.
Bij de behandeling van obesitas in het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare ( COACH) is de aanpak van eetproblemen een belangrijke factor.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Saskia Wintraeken, jeugdarts GGD Zuid Limburg, arts M&G.

Programma
19.00 -19.15 uur
Ontvangst met koffie / thee en registratie

19.15-20.05 uur
De rol van medische factoren en co morbiditeit in het ontstaan en in stand houden. van voedselweigering.
Mw. drs. Hanneke Rensen
Download de presentatie


20.05-20.55 uur

Het behandelpallet van de gedragstherapeut.
Applied Behavior Analysis bij eetproblemen bij (jonge) kinderen en jeugdigen.
Hr. Eric Dumont
Download de presentatie

20.55-21.10 uur
Pauze.

21.10-22.00 uur
Eetproblemen en obesitas.
Mw. dr. Anita Vreugdenhil
Download de presentatie

22.00-22.10 uur
Discussie / vragen.

22.10 uur
Afsluiting met een drankje

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Hanneke RensenHuisarts n.p. en AVG, Seyscentra hoofdbehandelaar, Karakter kinder en jeugdpsychiatrie zorglijn LVB.
Hr. Eric DumontGedragswetenschapper, Hoofd behandeling SeysCentra.
Mw. dr. Anita Vreugdenhil,Kinderarts maag darm leverziekten, MUMC , voorzitter COACH.