24-06-2014 VVE en Passend Onderwijs

Deze laatste bijeenkomst in de cyclus van nascholingsbijeenkomsten, wordt gevuld met een drie tal onderwerpen waar de jeugdarts in het dagelijks werk mee te maken kan hebben. Voor de jeugdartsen 0-4, kan de eerste spreekster haar licht werpen op ontwikkelingen op gebied van VVE programma’s . Zij zal ons bijpraten over opbrengst en opzet van deze programma’s voor de jonge kinderen. Opgezet om een bijdrage te leveren om onderwijsachterstanden te voorkomen. Maar werkt het ook?

Het 2e thema; Passend Onderwijs, belicht vanuit Onderwijsperspectief. Een update over de stand van zaken, een korte historische schets, maar vooral de focus op de vraag: Wat vraagt dit van de jeugdarts? Met een interactieve insteek.

We sluiten de avond af met een presentatie over grensgebieden: als succesvol spreekster gesignaleerd op de AJN dag dit voorjaar in Utrecht kan zij ons inspireren om na te denken over het grensgebied tussen normaal en abnormaal in de ontwikkeling van het jonge kind.

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond, Don Houben, stafarts en Monique Noll, jeugdarts KNMG, GGD Limburg Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Sprekers

Naam Functie
Mw. drs. Hilde KalthoffSenior medewerker bij Nederlands Jeugdinstituut in Utrecht.
Hr. drs. Henri Duistersdirecteur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Limburg Midden, zorgcoördinator St. Ursula Heythuizen.
Mw. dr. Annemaaike Serlier-van den Berghklinisch neuropsycholoog. BIG specialist Kind en Jeugd. Eindhoven.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3019:35Opening door de voorzitter
19:3520:15Voor en Vroegschoolse ontwikkelingsstimulering, werken de programma’s?
Mw. drs. Hilde Kalthoff
Downloaden
20:1521:00Passend onderwijs; laatste ontwikkelingen, en wat vraagt het van de jeugdarts?
Hr. drs. Henri Duisters
Downloaden
21:0021:45Neurocognitief en sociaal, grenzen tussen pathologie en normaal? Mijlpalen in de (ab)normale ontwikkeling
Mw. dr. Annemaaike Serlier-van den Bergh
Downloaden
21:4522:10Gelegenheid tot het stellen van vragen
22:10Afsluiting met een drankje