24-09-2013 Pesten

“Iemand wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk wordt blootgesteld aan negatieve acties van één of meerdere personen, en er sprake is van ongelijke balans in sterkte (een asymmetrische machtsverhouding). Het is een negatieve actie als iemand opzettelijk letsel of ongerief aanbrengt of probeert aan te brengen bij de ander. Deze acties kunnen direct (verbaal of fysiek), indirect (relationeel/emotioneel) of digitaal (via computer of telefoon) zijn.” Zo luidt de definitie van Pesten die in de (concept) JGZ-richtlijn gehanteerd wordt.

Als eerste komt vanavond deze  JGZ-richtlijn aan bod.  Naast gegevens over prevalentie, oorzaken en gevolgen van pestgedrag, risicofactoren, voorkómen van pestgedrag wordt ingegaan op de rol van de jeugdgezondheidszorg hierin.
Nieuwe wetgeving maakt dat scholen in de toekomst bij voorkeur bewezen effectieve methodes gaan implementeren bij de aanpak van Pesten. Wat zijn effectieve interventies en hoe komen effectieve interventies tot stand? De tweede spreker gaat in op de grondslagen en werkingsmechanismen die gehanteerd worden bij de cursus Plezier op School (POS), een kwalitatief goed onderbouwde effectieve jeugdinterventie.
In 2012 werd een op de tien jongeren tussen 15 en 18 jaar weleens gepest op internet, meldde het CBS onlangs. Laster, roddel, achterklap, stalken, bedreiging en chantage worden door slachtoffers van pesterijen meestal niet gemeld bij politie of andere instanties. De laatste spreker neemt ons mee in de digitale wereld en neemt  onveilig internetgedrag onder de loep en bespreekt adviezen over gezonde mediaopvoeding .

Mede namens de Stichting PAOG-JGZ nodig ik u uit tot het bijwonen van deze avond,
Tim Jaspers, arts Maatschappij en Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg
GGD Limburg-Noord (onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord)

Sprekers

Naam Functie
Hr. dr. M. Fekkessociaal psycholoog, onderzoeker en opleider JGZ bij TNO Kwaliteit van Leven.
Mw. M. Faberpreventiemedewerker GGZ, Vincent van Gogh instituut, voor geestelijke gezondheidszorg.
Hr. L. SeurenAdviesbureau Lei Seuren.

Programma

Tijd van Tot Beschrijving Presentatie(s)
19:0019:30Ontvangst met koffie / thee en registratie
19:3020:20Voorkomen van en begeleiding bij pestproblemen door Jeugdgezondheidszorg
Hr. Dr. M. Fekkes
Downloaden
20:2021:05Met Plezier naar School
Mw. M. Faber
Downloaden
21:0521:50Sociale Media en Cyberpesten
Hr. L. Seuren
Downloaden
21:5022:10Forumdiscussie
22:10Afsluiting met een drankje